SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce přebudovat energetickou infrastrukturu

Kdy: 19.10.2011, Kde: Brusel

O peníze na energetické projekty „společného zájmu“ bude moci žádat i Česká republika.

Reagovat na novodobé výzvy v energetice a zvýšit energetickou bezpečnost Evropy. To jsou hlavní cíle plánu rozvoje energetických sítí a návrhu kroků k urychlení a zjednodušení výstavby prioritní energetické infrastruktury, jenž předložila Evropská komise 19. října 2011. Návrh je reakcí na skutečnost, že v evropském energetickém systému bude v nadcházejícím desetiletí potřeba provést rozsáhlé změny.

Nařízení identifikuje 12 společných prioritních koridorů a oblastí, ve kterých budou do 31. července 2013 vytipovány tzv. projekty společného zájmu. Podle nařízení může Česká republika předkládat návrhy projektů společného zájmu v rámci:

  • čtyř prioritních koridorů v oblasti elektřiny, plynu a ropy:
  1. Elektřina: „Severo-jižní propojení ve střední-východní a jihovýchodní Evropě“: přeshraniční propojení a vnitřní sítě v severo-jižním a západo-východním směru s cílem dokončit vnitřní trh a začlenit do sítí energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů,
  2. Plyn: „Severo-jižní plynárenské propojení ve střední-východní a jihovýchodní Evropě“: diverzifikace a bezpečnost dodávek plynu pomocí plynárenského propojení Baltského, Jaderského, Egejského a Černého moře ,
  3. Plyn: Jižní plynárenský koridor: diverzifikace pomocí plynu z Kaspické oblasti, střední Asie, Středního východu a východní části Středomoří,
  4. Ropa: „Propojení ve střední-východní Evropě“: zvýšení bezpečnosti dodávek a snížení environmentálních rizik pomocí operability infrastruktury.
  • tří prioritních oblastí:
  1. inteligentní sítě,
  2. „electricity highways“,
  3. infrastruktura pro přepravu CO2.

Předvýběr projektů společného zájmu provede „regionální uskupení“, která budou vytvořena pro každou z priorit. „Regionální skupina“ složená se zástupců příslušných členských zemí, Komise a dalších evropských orgánů, realizátorů projektů, provozovatelů sítí či regulačních orgánů předloží agentuře ACER a případně i Komisi návrh seznamu projektů k posouzení do 31. ledna 2013.

Získá-li projekt označení „projekt společného zájmu“, budou pro projekt aktivovány snazší a rychlejší schvalovací postupy či zvláštní regulační zacházení. Po splnění dalších kritérií se mohou projekty na seznamu také ucházet o finanční podporu z fondu „Nástroj na propojení Evropy“, ve kterém Komise navrhuje vyčlenit na sektor energetiky 9,121 miliard euro.

Další informace:

Foto: EK