SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce ulehčit život malým podnikům

Kdy: 22.09.2011, Kde: Brusel

Zmocněnci členských států se na prvním zasedání dohodli na ambiciózních opatřeních na pomoc podnikatelům.

Zjednodušení vzniku firem, zlepšení jejich přístupu k financování a snížení administraticní zátěže. To jsou hlavní kroky, které mají ulehčit život evropským podnikatelům, a jež by členské státy Evropské unie měly zavést už v horizontu jednoho roku. Shodli se na tom jejich vlastní zmocněnci pro malé a střední podniky se na svém prvním pracovním zasedání v polovině září 2011.

Opatření mají podle zmocněnců uvolnit potenciál růstu této důležité kategorie podniků. Mezi klíčové prvky ambiciózního akčního plánu patří:

  1. umožnit založení společnosti do tří dnů s náklady, jež nepřesáhnou 100 eur;
  2. zlepšit přístup k financím (nedostatek financí je v tuto chvíli pro malé a střední podniky nejpalčivějším problémem) a veřejným zakázkám; a
  3. snížit administrativní zátěž, k čemuž má přispět systematické provádění tzv. „testu MSP“ u veškeré nově přijímané legislativy na národní úrovni i v EU (test má zajistit, že nové právní předpisy nebudou ztěžovat malým a středním podnikům jejich podnikání).

Uvedené kroky jsou ambiciózní nejen po obsahové stránce, ale i z časového hlediska. Zmocněnci se totiž shodli na tom, že opatření mají být v členských státech zavedena do září 2012.

Myšlenka zřídit zmocněnce pro malé a střední podniky v členských státech i v samotné EU se poprvé objevila ve sdělení Evropské komise „Přezkum aktu pro malé podniky“ z letošního února. Myšlenka získala podporu a své zmocněnce již mají všechny členské státy. Za Českou republiku jím je náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa. Svého „pana MSP“ má i celá EU, je jím Daniel Calleja Crespo. Úkolem sítě zmocněnců je hájit a prosazovat zájmy malých a středních podniků při formulování politik na národní i unijní úrovni.

Další informace:

 

Další aktuality určené podnikatelům včetně důležitých veřejných konzultací naleznete v rozcestníku Stálého zastoupení "EU pro podnikatele".

Foto: Rada EU