SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce vyškolit 700 tisíc právníků ve svém právu

Kdy: 13.09.2011, Kde: Brusel

Polovina všech evropských právníků by měla do roku 2020 dostat šanci vzdělat se v právu Unie.

V Evropské unii je kolem 1,4 milionu právníků, počítaje v to soudce, státní zástupce, advokáty, notáře, exekutory a soudní úředníky. Cílem Evropské komise je umožnit do roku 2020 polovině z nich účast na akcích evropského justičního vzdělávání s použitím všech dostupných zdrojů na místní, vnitrostátní i evropské úrovni.

Právo EU stále více proniká do široké a rozmanité škály činností na vnitrostátní úrovni a má zásadní dopad na život lidí a fungování podniků. Přesto evropské justiční vzdělávání v oblasti práva EU je na úrovni členských států i na evropské úrovni i nadále skromné. V květnu 2011 uvedlo 51 % soudců a státních zástupců, že se nikdy nezúčastnili justičního vzdělávání o právu Unie nebo o právu jiného členského státu. Celkem 74 % z nich zároveň konstatovalo, že se zvýšil počet případů, které se týkají práva Unie. 24 % soudců a státních zástupců se nezúčastnilo vzdělávání o právu Unie, jelikož nebylo k dispozici.

Situaci se nově snaží řešit komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová, která přichází s ambiciózním plánem. Ve svém sdělení, které předložila v Bruselu 13. září 2011, si vytyčila jasný cíl: zvýšit počet soudců, státních zástupců, advokátů a dalších právníků absolvujících další vzdělávání v evropském právu. Je toho názoru, že o právu Unie by měl mít každý právník povědomí od začátku. Počáteční vzdělávání, které je poskytováno před nástupem do zaměstnání nebo ihned po něm, je třeba doplnit celoživotním vzděláváním, díky němuž by právníci mohli aktualizovat své vědomosti a získat představu, jak a kde získávat nové dovednosti a informace.

Dalším cílem Evropské komise je zahájit od roku 2014 program dvoutýdenních výměn pro nové soudce a státní zástupce. Účelem tohoto opatření bude, aby se výměny organizované vnitrostátními institucemi justičního vzdělávání zúčastnili všichni nově jmenovaní soudci a státní zástupci (zhruba 2 500 ročně). Stáže jim mají pomoci přímo získat základní znalosti o nástrojích Unie a jiných právních systémech, vyměnit si zkušenosti a zvýšit tak důvěru mezi jednotlivými systémy a vzájemné porozumění.

V zájmu splnění ambiciózních cílů v oblasti vzdělávání právníků by Komise členským státům měla být aktivním partnerem. V současném finančním rámci chce posílit evropské justiční vzdělávání tím, že jej povýší na prioritu svých stávajících pracovních programů a využije všech možných nástrojů ke zvýšení finanční podpory. Komise by měla všemi možnými způsoby aktivně, prostřednictvím svých grantů, podněcovat rozvoj vzdělávání o právu EU a o vnitrostátních soudních systémech, které se bude orientovat na několik členských států.

Další informace:

Foto: EK