SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU chce zvýšit konkurenceschopnost svého zemědělství vůči světu

Kdy: 17.05.2010, Kde: Brusel

Ministři zemědělství zkoumají, jak zaručit vysoké standardy dovážených potravin a zároveň otevřít světový obchod.

Hlavně na vnější aspekty konkurenceschopnosti evropského zemědělství vůči třetím zemím se zaměřila Rada pro zemědělství a rybářství, která proběhla v pondělí 17. května 2010 v Bruselu. Podle názoru většiny ministrů zemědělství má Evropa vysoko nastavené standardy v řadě oblastí, a to právem, neboť svým občanům musí nabízet pouze nezávadné potraviny v té nejlepší kvalitě. V celosvětovém kontextu ale jde o to, jak totéž požadovat po třetích zemích a přitom nestát v cestě narovnávání vztahů v rámci Světové obchodní organizace (WTO).

Evropští zemědělci vynakládají nemalé prostředky, aby vyhověli stále vyšším nárokům, a požadují spravedlivou kompenzaci prostřednictvím nástrojů Společné zemědělské politiky. Současně je ovšem třeba zintenzívnit propagaci produktů z EU a například prostřednictvím různých programů spolupráce nabídnout světu dostatečné kapacity potřebné pro splnění stejně náročných požadavků, jaké již plní evropští zemědělci a výrobci.

Na programu Rady byla také diskuse o jedné z priorit španělského předsednictví v této oblasti, tedy o roli žen ve venkovských oblastech. Po vzájemné výměně názorů se ministři shodli, že rovnost mužů a žen je horizontální otázkou, kterou musí zohledňovat všechny politiky EU včetně politiky zemědělské. Obecně vyjádřeli spokojenost se současným systémem a neshledali nutnost zřizovat jakákoli nová opatření v rámci Společné zemědělské politiky nad rámec stávajících. Členské státy jsou totiž v případě nutnosti připraveny efektivně reagovat na národní úrovni.

Diskuse ministrů se dotkla i ožehavého tématu znovuzahájení obchodních jednání se čtyřmi zeměmi Latinské Ameriky - Brazílií, Argentinou, Paraguayí a Uruguayí, tedy ze skupinou zemí Mercosur. Řada ministrů kritizovala, že Evropská komise s dostatečným předstihem nekonzultovala Radu, a vyjádřila obavy ohledně konkurenceschopnosti zemědělské a potravinářské produkce v EU v případě výrazného uvolnění dovozního režimu z těchto zemí. Komisař pro zemědělství Dacian Ciolos ministry ubezpečil, že si je vědom citlivosti zemědělského sektoru a že bude v jednáních tvrdě hájit ofenzivní i defenzivní zájmy EU.

Foto: Evropská komise