SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU dá více peněz na bezpečnost a práva občanů

Kdy: 15.11.2011, Kde: Brusel

V příštím sedmiletém rozpočtu Unie je na rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva navrženo 11,5 miliardy eur.

Na vytváření lepšího právního a bezpečnějšího prostředí pro občany Evropské unie by v dalších letech mělo mířit více peněz. Evropská komise zveřejnila 15. listopadu 2011 návrh nového legislativního balíčku, na jehož základě by na další rozvoj tzv. prostoru svobody, bezpečnosti a práva mělo být v letech 2014 – 2020 vyhrazeno zhruba 11, 5 miliardy eur. Jen v oblasti vnitřní bezpečnosti jde ve srovnání s předchozí finanční perspektivou o navýšení zhruba o 40 %, k nárůstu rozpočtu došlo i pro oblasti justice.

Většina této sumy, téměř 11 miliard eur, bude mít za účel napomoci členským státům zvládat migrační tlaky a bezpečnostní rizika. Těm Evropská unie a její členské státy čelí stále naléhavěji.

V roce 2014 plánuje Evropská komise prostřednictvím dialogu s každým z členských států určit společné politické priority, přičemž se bude řídit solidárním přístupem. Na jejich naplnění bude mít v oblasti vnitřní bezpečnosti o 40 % finančních prostředků více, než v předchozím rámcovém období. Díky plánovanému většímu objemu prostředků a jednodušším pravidlům financování by posílené kapacity členských států měly být napříště schopné lépe řešit i takové nárazové situace vyžadující rychlou reakci, jako byly například  migrační vlny v důsledku tzv. arabského jara nebo jaké představují incidenty obdobné nedávnému teroristickému útoku v Norsku.

Nový fond pro azyl a migraci se konkrétně zaměří na všechny aspekty migrace, včetně azylu, legální migrace, integrace i návratů nelegálně pobývajících příslušníků třetích zemí na území EU. Fond pro vnitřní bezpečnost by měl zase podpořit realizaci evropské bezpečnostní strategie, a to hlavně posílením přeshraniční policejní spolupráce a řízení ochrany vnějších hranic EU.

Z hlediska objemu odhadovaných nákladů je nicméně již teď zřejmé, že jednou z priorit bude např. projekt nového informačního systému, díky kterému by příslušné orgány měly získat lepší přehled o překračování vnějších hranic EU příslušníky třetích států. To by mělo vést k účinnějšímu boji proti porušování pobytových pravidel na území EU – plánované náklady na tzv. systém vstup/výstup a systém registrovaného cestujícího směle překračují hranici miliardy eur.

Heslem Stockholmského rámcového programu v oblasti justice a vnitra pro období 2010 - 2014 je občan EU. Posílení jeho práv, které často naráží na finanční limity na národní úrovni, si Evropská komise předsevzala pomoci i po tomto období finančně zajišťovat z taktéž dvou nových fondů – programu pro spravedlnost a programu pro práva a občanství.

Obecně je jejich účelem nejen stabilizace právního prostředí, např. formou školení soudců nebo státních zástupců, ale i vymáhání těchto práv občanem. Konkrétně by měly přispět k zajištění lepšího přístupu ke spravedlnosti aktérům přeshraničních sporů, k lepšímu potírání různých forem diskriminace či kriminální činnosti, ale i k ochraně práv zranitelných osob, zejména dětí či obětí trestných činů.

Další informace:

Foto: EK