SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU dále posiluje ochranu práv obviněných

Kdy: 07.10.2010 - 08.10.2010, Kde: Brusel

Unie se dohodla na právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. Nyní jedná o standardech práva na informace.

Češi, kteří budou podezřelí či obvinění v trestním řízení v jiném členském státě EU, by brzy měli dostávat srozumitelné informace o svých procesních právech, a to hned na začátku řízení. Mělo by se tak stát na základě nového předpisu, který právě projednávají členské státy Unie.

Návrh nové směrnice o právu na informace v trestním řízení předložila Evropská komise v září 2010. Jeho cílem je stanovit společné minimální standardy práva na informace v trestním řízení v rámci celé EU. Návrh je součástí předpokládaného komplexního souboru unijních právních předpisů, jejichž cílem je vytvořit soubor minimálních procesních práv v trestním řízení, který bude jako nezbytný společný základ aplikován ve všech členských státech. Později mají následovat standardy pro další procesní práva, jako jsou právo na právní pomoc či právo na styk s konzulárními úřady. Opatření se budou horizontálně vztahovat jak na občany všech členských zemí EU, tak i na státní příslušníky třetích zemí.

Písemné poučení

Předkládaný návrh má zajistit, že všechny podezřelé a obviněné osoby v trestním řízení budou poučeny o svých příslušných procesních právech v nejranějším možném okamžiku řízení. Tyto informace by měly být sděleny srozumitelným a přístupným způsobem, ústně či písemně. Povinnost písemného poučení nastane v každém případě, pokud je osoba zbavena osobní svobody – např. při zadržení či vazbě.

Ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva z nedávné doby musejí příslušné orgány členského státu zajistit, aby zatčená osoba obecně pochopila informace obsažené v písemném poučení o právech. Zatčené osobě musí být umožněno uchovávat u sebe toto písemné poučení o právech po celou dobu její vazby.

Toto poučení by mělo být sepsáno jazykem srozumitelným pro laiky, kteří nemají žádné znalosti trestního řízení. Členské státy mohou využít i společného vzoru písemného poučení, tzv. Letter of Rights, který je obsažen v příloze návrhu směrnice. To má podpořit i soudržnost písemných informací v rámci celé Evropské unie.

Dalšími právy v návrhu jsou právo na písemné informace o právech v řízeních týkajících se evropského zatýkacího rozkazu, či právo nahlížet do trestního spisu.

Priorita EU

Unijní úprava minimálních standardů procesních práv v trestním řízení je dlouhodobou prioritní oblastí EU s velmi silnou podporou ze strany většiny členských států, Komise, Evropského parlamentu, odborné veřejnosti i nevládních organizací. Byla zahrnuta již do víceletého Haagského programu pro justici a vnitro (2005-09) a je obsažena i v navazujícím Stockholmském programu (2010-14).

Stanovení určitých minimálních standardů procesních práv v trestním řízení na úrovni EU je všeobecně považováno za nezbytné z hlediska podpory a posílení vzájemné důvěry mezi příslušnými orgány členských států při aplikaci nástrojů justiční spolupráce v trestních věcech, které jsou založeny na zásadě vzájemného uznávání. Rovněž je zdůrazňováno, že v oblasti justice dochází k nerovnováze v tom smyslu, že bylo přijato množství nástrojů, které justiční spolupráci v trestních věcech usnadňují a urychlují, ale přitom nejsou zároveň dostatečně zajištěna práva osob, vůči kterým se tyto nástroje uplatňují.

Návrh představuje druhé opatření z cestovní mapy pro posílení procesních práv podezřelých a obviněných osob v trestním řízení (dále jen „cestovní mapa“), která byla přijala na závěr švédského předsednictví v Radě EU dne 30. listopadu 2009. Jako první opatření z cestovní mapy byla předložena směrnice o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení (nejprve v červenci 2009 v podobě rámcového rozhodnutí, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009 ve formě směrnice). V rámci prvního čtení řádného legislativního postupu byla projednána Radou i Evropským parlamentem. Po ukončení jednání mezi Radou EU, Parlamentem a Komisí, jež probíhala letos na jaře, vyslovili europoslanci s dohodnutým textem souhlas na plenárním zasedání dne 16. června 2010. Návrh bude formálně přijat na nejbližším zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 7. - 8. října 2010.

 

Další informace:

Foto: EK