SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU dělá další krůčky ke společnému azylovému systému

Kdy: 15.07.2010 - 16.07.2010, Kde: Brusel

Ministři vnitra vytyčili další cestu v budování nového systému mezinárodní ochrany osob.

Evropská unie by již za pár let mohla mít efektivní mechanismus, jenž by žadatelům o azyl zajistil stejné podmínky a stejnou proceduru ve všech 27 členských zemích, skutečně ohroženým lidem by poskytl stejnou úroveň ochrany, ale zároveň by zabránil zneužívání azylu osobami, které na něj nárok nemají.

To je cílem projektu Společného evropského azylového systému, na němž EU pracuje již řadu let. A strategická debata o jeho budování byla i jedním z témat neformální Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, která se konala 15. a 16. července 2010 v Bruselu.

Víceletý program pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí, tzv. Stockholmský program, přijatý Evropskou radou v prosinci 2009, předpokládá vytvoření tohoto společného systém do roku 2012. Nynější belgické předsednictví v Radě EU se vzhledem ke složitosti tohoto úkolu rozhodlo požádat ministry všech zemí EU o vyjádření ke způsobu, jakým by práce měly pokračovat.

První fáze budování společného azylového systému byla završena přijetím souboru právních nástrojů, které stanovují minimální normy pro členské státy v oblasti přijímání žadatelů o azyl, kvalifikace osob pro udělení mezinárodní ochrany, příslušného řízení, a dále pro fungování tzv. Dublinského systému, který určuje členský stát, jenž je za zpracování žádosti zodpovědný. Jeho technickou podporou je systém Eurodac.

Míra poskytované ochrany a míra harmonizace mezi členskými státy by měly být navýšeny ve fázi druhé, která započala v prosinci 2008, kdy Evropská komise předložila první tři návrhy na změnu stávajících právních aktů. Další následovaly v říjnu 2009. Vedle těchto změn byl rovněž předložen návrh na vytvoření Evropského azylového podpůrného úřadu (EASO), jehož cílem je povýšení praktické spolupráce mezi členskými státy v oblasti azylu. Tento návrh byl jako priorita projednáván během českého předsednictví Evropské unie v prvním pololetí roku 2009 a dokončen během následujícího švédského předsednictví.

Během neformálního červencového jednání se příslušní ministři za účasti Evropské komise a zástupce Evropského parlamentu shodli na tom, že práce na druhé fázi by měly jít cestou postupných kroků. Znamená to, že by se EU měla soustředit v první řadě na změnu směrnice kvalifikační, změnu nařízení o systému Dublin a Eurodac a na rozšíření směrnice o dlouhodobém pobytu na osoby požívající mezinárodní ochrany. Ministři rovněž dosáhli shody na tom, že zbylé dva návrhy, tedy změna směrnice o přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu a směrnice o řízení pro udělení ochrany, by neměly být zapomenuty, nicméně větší pozornosti by se jim mělo dostat až později.

Podle nejnovější statistiky poskytlo 27 zemí EU v roce 2009 ochranu celkem 78 800 osobám. Úřady v celé EU v tomtéž roce přitom rozhodovaly v celkem 317 500 případech.

Další informace:

Foto: EK