SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU posílí ochranu investic

Kdy: 28.07.2011, Kde: Brusel

Ochrana investic bude poprvé začleněna do nově sjednávaných dohod o volném obchodu.

Členské státy Evropské unie se v červenci letošního roku dohodly, že pověří Evropskou komisi k jednání o ochraně investic v rámci připravovaných dohod o volném obchodu. Stalo se tak poprvé od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Prvními zeměmi, se kterými bude EU o investičních dohodách jednat, tak bude Indie, Kanada a Singapur.

Lisabonská smlouva začlenila oblast přímých zahraničních investic do výlučné pravomoci Unie v rámci společné obchodní politiky. Sjednávání investičních dohod se třetími zeměmi je proto plně v kompetenci Evropské komise. Nicméně ta potřebuje k zahájení jednání o každé investiční dohodě se třetí zemí mandát od členských států v Radě Evropské unie.

Přidanou hodnotou investičních dohod na evropské úrovni oproti bilaterálním dohodám jednotlivých členských zemí EU by měla být vyšší ochrana investorů daná mimo jiné větší vyjednávací silou Unie. Politikou EU je uzavírat investiční dohody nejdříve s důležitými partnery v rámci širších smluv o volném obchodě, o kterých již jedná.

Stávající bilaterální dohody členských států EU ovšem mohou nadále zůstat v platnosti, a to na základě režimu stanoveného nařízením, které se právě projednává.

Foto: EK