SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie postupuje od „lepší” k „inteligentní” regulaci

Kdy: 08.10.2010, Kde: Brusel

Evropská komise představila novou strategii k vylepšení unijní legislativy.

„Inteligentní regulace“ navazuje na dosavadní iniciativu EK v oblasti zlepšování právního prostředí. Klade si za cíl vytvoření právních předpisů nejvyšší kvality, které respektují zásady subsidiarity a proporcionality.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso zdůraznil význam agendy inteligentní regulace a naznačil směr, kterým by se měla dále ubírat, již v dokumentu „Politické pokyny pro příští Komisi” ze září 2009. V témže měsíci na setkání s Edmundem Stoiberem, předsedou skupiny na vysoké úrovni pro otázky administrativní zátěže, a s Günterem Verheugenem, bývalým místopředsedou Evropské komise, Barroso uvedl, že zamýšlí přesunout část agendy lepší regulace přímo do svého portfolia.

Na oficiální dokument, který by nastínil další vývoj v oblasti lepší regulace, však všichni museli počkat až do nynějška. V pátek 8. října 2010 vydala Evropská komise Sdělení k inteligentní regulaci. Předcházela mu veřejná konzultace (23. 4. 2010 – 25. 06. 2010), jejíž výsledky (79 odpovědí) byly zpracovány a zohledněny v návrzích budoucích postupů a aktivit v této oblasti.

Inteligentní regulace by se neměla věnovat jen přípravné fázi legislativy, která byla v popředí zájmu „lepší regulace“. Měla by se zaměřit na celý „životní“ cyklus legislativy. Po přijetí každého předpisu by proto měla být sledována jeho implementace, mělo by být provedeno následné hodnocení regulované oblasti s cílem zjistit, zda bylo skutečně dosaženo zamýšlených cílů, a teprve v návaznosti na získaná zjištění by v případě potřeby měly být předloženy návrhy na revizi aktu nebo nový akt, které by zjednávaly nápravu nebo přinášely další vylepšení.

K dosažení těchto cílů plánuje Evropská komise několik kroků. Mezi nejvýznamnější patří:

  • vytvoření webové stránky, kde budou uvedena plánovaná hodnocení legislativy;
  • dokončení pilotního projektu „fitness checks“, který má odhalit překryvy, mezery a další nedostatky v legislativě ve čtyřech vybraných oblastech (průmyslová politika, sociální politika/politika zaměstnanosti, životní prostředí a doprava), a na základě získaných zkušeností určení dalšího směru a oblastí těchto „fitness checks“;
  • vypracování zprávy skupiny pro otázky administrativní zátěže (High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens) na téma nejlepších praxe jednotlivých členských států při implementaci evropské legislativy;
  • příprava zprávy Evropské komise k tzv. „gold plating“ (kladení dodatečných povinností nad rámec legislativy EU při zavádění předpisů v členských státech);
  • prodloužení lhůty pro veřejné konzultace u připravovaných návrhů;
  • revize konzultační politiky Evropské komise za účelem nalezení možností na její zlepšení.

K některým příspěvkům zaslaným v rámci veřejné konzultace se Evropská komise postavila negativně. Do Sdělení nebyl zapracován např. návrh svěřit kontrolu nad vypracovanými dopadovými studiemi nezávislým expertům nebo námět veřejně konzultovat také návrhy dopadových studií.

Další informace:

Foto: EK