SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

Kdy: 10.01.2011, Kde: Brusel

Ratifikace úmluvy představuje významný krok na cestě ke zlepšení práv osob se zdravotním postižením nejen v Evropě, ale také v rozvojových zemích.

Na světě žije více než 600 milionů lidí se zdravotním postižením, 70-80% z nich v rozvojových zemích. Většina těchto lidí se přitom nemůže plně účastnit společenského a hospodářského života z důvodu fyzických a jiných překážek či diskriminace. Z důvodu svého zdravotního postižení upadnou do pasti chudoby a jsou jim odpírána základní práva.

Přesto jsou lidé se zdravotním postižením většinou vyloučeni z rozvojových aktivit mezinárodní komunity, která si dává za cíl omezit chudobu ve světě. Tzv. rozvojové cíle tisíciletí – Millenium Development Goals - však nemohou být splněny bez začlenění osob se zdravotním postižením do rozvojové spolupráce.

Již v roce 2006 přijal Evropský parlament rezoluci o zdravotním postižení a rozvoji, ve které vyzval Evropskou komisi a členské státy EU k začlenění této problematiky do všech iniciativ rozvojové spolupráce. V prosinci 2006 pak OSN přijala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která měla kromě jiného změnit politickou vůli a přivést pozornost na téma začlenění zdravotně postižených do rozvojové spolupráce. Článek 32 této úmluvy – „Mezinárodní spolupráce“ – totiž poprvé poskytuje právní uznání principu a praxe tzv. inkluzívního rozvoje.  

Evropská unie podepsala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením hned první den, kdy bylo podepisování zahájeno, tedy 30. března 2007. Od té doby byla úmluva podepsána všemi 27 státy EU a dalšími 120 zeměmi z celého světa. Evropská unie nyní dokončila proces  ratifikace a stala se tak první mezinárodní organizací, která se stala oficiální smluvní stranou této úmluvy (stejně jako 16 členských států EU včetně České republiky, která úmluvu ratifikovala v září 2009). Jde o první komplexní úmluvu o lidských právech, kterou EU jako celek ratifikovala a projevila tak odhodlání zajistit, aby lidé se zdravotním postižením na celém světě nebyli ve svém každodenním životě vystaveni dalším překážkám.

Text a foto: Isabelle Wahedová, SZEU

 

Škola v provincii Takeo, Kambodža. Foto Isabelle Wahedová

Škola v provincii Takeo, Kambodža

 

Škola v provincii Takeo, Kambodža. Foto Isabelle Wahedová

Škola v provincii Takeo, Kambodža