SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU začne vyjednávat s USA o ochraně osobních údajů

Kdy: 03.12.2010, Kde: Brusel

Mandát k vyjednávání schválili ministři spravedlnosti členských zemí.

Český ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se v pátek 3. prosince 2010 zúčastnil jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu. Na pořadu jednání byl především návrh směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. Ministr vyjádřil podporu této směrnici, neboť ochrana dětí patří mezi dlouhodobé priority Ministerstva spravedlnosti. Zároveň však vyjádřil přání, aby v navazujícím vyjednáváním s Evropským parlamentem bylo dosaženo ještě většího rozsahu ochrany dětí.

Rada také schválila mandát k zahájení vyjednávání s USA o dohodě na ochranu osobních údajů v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Hlavními otevřenými otázkami bylo, zda by se nová pravidla měla vztahovat i na již existující bilaterální smlouvy členských států s USA a zda by dohoda měla být uzavřena ve výhradní kompetenci EU nebo by se mělo jednat o tzv. smíšenou smlouvy, kdy by smluvními stranami byly i členské státy. České republice se podařilo přesvědčit belgické předsednictví a některé další členské státy o nutnosti posunout finální rozhodnutí v obou těchto otázkách až na dobu zahájení vyjednávání s USA, kdy bude již jasnější rozsah budoucí dohody.

Dohoda bude stanovovat jednotná pravidla pro ochranu osobních údajů, přístup k nim, jejich likvidaci, pravidla dalšího předávání, mechanismus vzájemného informování v případě porušení jejich ochrany, práva občanů, jejichž osobní údaje budou zpracovávány subjektů údajů nebo možnosti nápravy.

Mezi dalšími projednávanými body, k nimž se ministři spravedlností vyjadřovali, byl například návrh směrnice o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětím, kterou Česká republika považuje za významný přínos při potírání této velmi závažné kriminality v evropském měřítku, či návrh směrnice o právu na informace v trestním řízení a směrnice o evropském vyšetřovacím příkazu. V neposlední řadě Rada přijala pololetní zprávu o vývoji v evropské e-Justici a vyjádřila souhlas s nařízením, kterým se zavádí posílená spolupráce pro rozhodné právo v oblasti mezinárodních rozvodů manželství.

Foto: Rada EU