SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EU zkoumá, jak podpořit profesionální i rekreační sport

Kde: Brusel

V Bruselu se vůbec poprvé sešli unijní ministři sportu.

V pondělí 10. května 2010 se poprvé v historii Evropské unie sešli na formálním jednání Rady EU ministři, kteří jsou v členských státech zodpovědní za problematiku sportu. Bylo to díky Lisabonské smlouvě, která tuto formaci Rady zavádí.

Tématem tohoto historického setkání byla diskuse o oblastech, ve kterých může mít činnost EU do budoucna největší přínos. Cílem jednání bylo sdělit základní priority, které by evropské země mohly společně prosazovat.

Do diskuse se zapojili představitelé všech členských států. Mezi nejčastěji zmiňovaná prioritní témata související s profesionálním sportem patřila ochrana zdraví sportovců a boj s dopingem, a také možného budoucího využití strukturálních fondů EU pro financování investic i vzdělávání ve sportu.

Stranou nezůstal ani rekreační sport, který má pozitivní vliv na celkové zdraví obyvatel, a jehož podpora by na evropské úrovni mohla být jak finanční, tak propagační. Na tom se shodla většina přítomných. Koordinace podpory sportovních aktivit pro širokou veřejnost se tak stala nejčastěji zmiňovanou prioritou.

Účastníci se neváhali pustit ani do kontroverznějších témat, zejména pak do korupce v profesionálním sportu a ke zneužívání sportu k praní špinavých peněz. Mezi často zmiňované priority patřilo také sociální začleňování znevýhodněných osob prostřednictvím sportovních aktivit, vzdělávání instruktorů a dobrovolníků pro práci zejména s mladými a rekreačními sportovci, vzájemné uznávání licencí a jednotné uplatňování pracovního práva v oblasti profesionálního sportu.

Česká republika se na jednání zasazovala zejména o autonomii sportovních institucí a o podporu dobrovolnictví.

Nyní bude na Evropské komisi, aby projednané náměty shrnula do návrhu sportovní strategie Evropské unie na příští roky. Tato strategie bude navazovat na Bílou knihu o sportu z roku 2007.

Další informace:

Foto: Evropská komise