SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropská občanská iniciativa startuje

Kdy: 01.04.2012, Kde: Brusel

Občané EU se od 1. dubna 2012 mohou přímo podílet na vytváření evropských politik.

Ještě před pár lety by se většina evropských občanů domnívala, že se jedná o nepříliš vydařený aprílový žertík, kdyby jim z Bruselu bylo sděleno, že se mohou od 1. dubna přímo podílet na vytváření evropských politik. O žádný aprílový žertík však naštěstí nejde. Od 1. dubna 2012 budou občané moci využívat tzv. evropskou občanskou iniciativu (EOI), zcela nový nástroj unijní demokracie, který byl zakotven Lisabonskou smlouvou.

V praxi to zase až tak jednoduché ale nebude, vzhledem k tomu, že pod výzvu určené Evropské komisi (EK), aby předložila legislativní návrhy v oblastech spadajících do jejích pravomocí, bude zapotřebí sehnat nejméně milion podpisů občanů pocházejících ze sedmi členských států EU. I tak ale jde o obrovský posun EU vyjít vstříc přáním a potřebám svých občanů. Jde o první element participativní demokracie na evropské úrovni a teprve čas ukáže, do jaké míry se naplní velká očekávání do něj vkládaná.

Jak funguje občanská iniciativa

EOI umožní jednomu milionu občanů Unie pocházejících z minimálně sedmi členských států vyzvat EK, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je dle jejich mínění nezbytné přijetí unijního legislativního aktu. Nástroj tak poprvé v unijní historii staví evropské občany na úroveň evropských institucí tím, že jim přiznává přímý vliv na legislativní proces s možností navrhovat konkrétní kroky.

Detailní postupy a fungování samotného nástroje pak stanovuje prováděcí nařízení k EOI, které bylo publikováno v Úředním věstníku v březnu 2011. Členské státy a EK pak potřebovaly jeden rok na doladění všech technických souvislostí s uvedením tohoto nařízení v život. První iniciativy občanů lze proto očekávat v polovině roku 2012, ne-li dokonce již dříve, když údajně některé iniciativy jsou již dnes v pokročilé fázi příprav.

Jaké podmínky je tedy potřeba dodržet? Aby se iniciativou musela EK zabývat, musí splnit několik základních podmínek. Především musí iniciativu podpořit nejméně jeden milion evropských občanů. Organizátoři iniciativy budou mít na sběr milionu podpisů maximálně jeden rok. Pro každý členský stát je pak také stanoven minimální počet signatářů způsobem, že se vynásobí počet jeho poslanců v Evropském parlamentu koeficientem 750.

Organizátorům se také ukládá povinnost ustanovit občanský výbor čítající nejméně sedm členů pocházejících ze sedmi různých členských států. Tento výbor ponese odpovědnost za řádnou registraci iniciativy v elektronickém registru EK i za sběr potřebného počtu podpisů. Minimální věková hranice signatářů byla nakonec stanovena na 18 let.

Iniciativa také nesmí zjevně odporovat základním hodnotám EU, jinak ji EK již v počátku ani nezaregistruje . Právě Komise totiž provádí kontrolu přípustnosti předkládaných iniciativ. Toto řešení se nakonec jevilo všem stranám jako vhodnější, než kontrolovat přípustnost až po nasbírání 300 000 podpisů, jak původně navrhovala EK.

Jak s úspěšnou iniciativou naloží Komise?

Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky, bude se muset EK předloženou iniciativou vážně zabývat, i když její právo legislativní iniciativy není tímto novým nástrojem dotčeno.

Dalším krokem v celém procesu je pak uspořádání veřejných slyšení ke všem úspěšným iniciativám, na kterých budou diskutována možná opatření v reakci na podněty vzešlé z těchto úspěšných iniciativ. Avšak teprve vzejde-li z následné debaty, že iniciace legislativního opatření je tím optimálním řešením, přistoupí EK k nezbytným krokům vedoucím k přípravě konkrétního legislativního návrhu.

 

Další informace:

Foto: Rada EU