SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropská unie formuje novou politiku sousedství

Kdy: 15.11.2011, Kde: Brusel

Pro úspěšnou transformaci je důležitá podpora občanské společnosti, přechodu k demokracii a ekonomického růstu, shodli se experti.

V sousedství Evropské unie dochází k mnohým změnám. Jsme svědky přelomových událostí v zemích jižního Středomoří, kde obyvatelé vyjádřili jasnou touhu po demokracii a úctě k lidským právům. Podobné touhy mají i obyvatelé zemí za východní hranicí EU. Členské státy i samotná Unie mají zájem na stabilitě v sousedství, a proto ve světle změn probíhajících v sousedních státech EU, předložila Evropská komise letos v květnu sdělení revidující současnou podobu Evropské politiky sousedství (EPS).

V úterý 15. listopadu 2011 uspořádalo polské předsednictví konferenci věnovanou tomuto tématu pod názvem „Nová Evropská politika sousedství: hledání úspěšného modelu transformace“. Za účasti zástupců evropských institucí, akademiků, pracovníků nevládních organizací a zástupců členských států byla projednávána především témata podpory občanské společnosti v sousedních zemích v rámci EPS, podpory přechodu k demokracii a podpory přechodu k otevřeným tržním ekonomikám v zemích sousedících s EU.

Občanská společnost je vnímána jako důležitý prvek při přechodu k demokracii. Sdělení Komise proto předpokládá zavedení dvou nových finančních nástrojů na podporu občanské společnosti – Nástroje pro občanskou společnost a Evropské nadace pro demokracii. Diskuse na konferenci potvrdila, že podpora občanské společnosti, jdoucí ruku v ruce s dialogem s vládami partnerských zemí, je základním elementem přechodu k demokracii.

EU a členské státy si uvědomují, že podpora přechodu k demokracii v sousedních zemích je oboustranně přínosná. Proto Unie asistuje při konání voleb v sousedních státech a jejich průběh bedlivě monitoruje, tak jako například během nedávných voleb v Tunisku. K zavádění nutných reforem v sousedních zemích by měl přispět nový přístup v rámci EPS nazvaný „více za více“. Partnerské země, které budou ochotny v reformním úsilí a prosazování sdílených hodnot zajít dále a zajistit tak nezávislou justici, vládu práva a respekt k lidským a občanským právům, by měly být odměněny vyšší kvalitou vzájemných vztahů s EU.

Účastníci konference se shodli, že k úspěšnému přechodu k demokracii je zapotřebí zajistit i změny v ekonomikách sousedních států tak, aby byla zajištěna jejich konkurenceschopnost a byl nastartován zdravý a udržitelný ekonomický růst. Proto EU podporuje transformace na otevřené tržní ekonomiky, které by byly schopny obstát v konkurenčním prostředí liberalizovaného trhu s EU. Důležitým nástrojem v tomto směru mohou být jednání o tzv. prohloubených a komplexních zónách volného obchodu (DCFTA) s těmi partnerskými zeměmi, které projeví zájem a budou nejlépe připraveny. Tato forma spolupráce by měla, po splnění unijních podmínek, posunout vzájemné ekonomické vztahy na vyšší kvalitativní úroveň.