SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Financování vnější činnosti EU čekají změny

Kdy: 07.12.2011, Kde: Brusel

Vnější činnost Unie je důležitá i v dobách krize, výše rozpočtu se nesníží, zaznělo z Evropské komise.

Ve středu 7. prosince 2011 přijala Evropská komise návrhy rozpočtu určeného na nástroje vnější pomoci v letech 2014–2020. Stalo se tak na pozadí vyjednávání o novém víceletém finančním rámci EU. Komisaři vyhodnotili současné nastavení geografických a tématických finančních nástrojů a potvrdili jejich zachování s několika modifikacemi. Unii tyto návrhy umožní plnit její úlohu na světové scéně: bojovat proti chudobě a podporovat demokracii, mír, stabilitu a prosperitu.

Podle předloženého návrhu by měly být výdaje na zahraniční pomoc do budoucna více koncentrované. Mělo by tak dojít ke snížení roztříštěnosti a zvýšení efektivnosti díky zaměření na omezený počet priorit. Nástroje budou koncipovány flexibilnějším způsobem. Unie si uvědomuje, že v dnešním rychle se měnícím světě je zapotřebí pružně reagovat na vznik nepředvídatelných událostí. Vyšší efektivitu by mělo zajistit zjednodušení pravidel a procedur pro plánování a poskytování evropské pomoci.V neposlední řadě vyjádřila Komise ve svém návrhu požadavek více se soustředit na podporu lidských práv, demokracie a řádné správy věcí veřejných.

Komise dává nově důraz na princip diferenciace, podle nějž bude EU přidělovat větší množství prostředků těm, pro něž může mít pomoc největší dopad. Tedy nejpotřebnějším regionům a zemím, včetně nestabilních států. Země, jež si mohou pro vlastní rozvoj obstarat dostatek zdrojů, již nebudou dostávat bilaterální grantovou pomoc a budou místo toho využívat nových forem partnerství. Pro takové země vznikl nový nástroj, jehož cílem je podporovat a propagovat zájmy EU a řešit vážné globální výzvy. Unie díky němu rovněž může s průmyslovými zeměmi, rozvíjejícími se ekonomikami a zeměmi, v nichž EU sleduje významné zájmy, realizovat agendy, jež nespadají do rozvojové spolupráce.

Nových nástrojů využije i politika sousedství a předvstupní pomoc. „Tyto nové nástroje nám umožní v budoucnu ještě lépe reagovat na potřeby a cíle našich partnerů. Díky novému nástroji evropského sousedství a nástroji předvstupní pomoci bude pomoc pro naše sousedy rychlejší a pružnější a bude možné více diferencovat a poskytovat lepší pobídky těm, kteří budou dosahovat nejlepších výsledků,“ řekl eurokomisař pro rozšíření a politiku sousedství Štefan Füle. Připomněl tak nový princip „více za více“, kterým se bude do budoucna řídit Evropská politika sousedství.

Celková částka navrhovaná pro devět nástrojů v letech 2014–2020 činí téměř 100 mld. eur včetně  Evropského rozvojového fondu, stojícího mimo rozpočet Unie (34 275 mil. eur). Balíček bude postoupen Evropskému parlamentu a Radě EU a měl by být přijat v roce 2012.

Další informace:

Foto: EK

 

Financování vnější činnosti EU - návrh 7. 12. 2011