SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Island dělá další kroky na cestě do EU

Kdy: 30.03.2012, Kde: Brusel

Kandidátská země již uzavřela téměř třetinu vyjednávacích kapitol.

Na mezivládní konferenci EU s Islandem 30. března 2012 byly v rámci jednání o jeho přistoupení k Unii předběžně uzavřeny kapitoly 28. Ochrana spotřebitele a zdraví a 31. Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika. Další dvě kapitoly – 8. Politika hospodářské soutěže a 15. Energetika – byly k tomuto datu otevřeny. Island tak má z celkového počtu pětatřiceti předběžně uzavřených deset vyjednávacích kapitol (a dalších pět již otevřených).

Z hlediska celkového počtu negociačních kapitol se Island za necelé dva roky přístupových rozhovorů dostal poměrně daleko. Umožňuje to především jeho dlouholeté členství v Evropském hospodářském prostoru (EHP), na jehož základě má legislativu v oblasti vnitřního trhu plně sladěnu s legislativou EU (sem z velké části spadá i uzavíraná kapitola 28. Ochrana spotřebitele a zdraví). Rovněž v řadě jiných oblastí, které do vnitřního trhu nespadají vůbec nebo jen částečně, však Island s EU dlouhodobě spolupracuje a udržuje nadstandardní vztahy – dobrým příkladem může být právě nyní uzavíraná kapitola 31. Zahraniční, bezpečnostní a obranná politika.

Kapitoly k hospodářské soutěži a energetice zatím uzavřít nelze, což však neznamená, že by byly nějak výrazně problematické. V případě hospodářské soutěže je kritériem pro uzavření kapitoly stálé a efektivní provádění protikartelové politiky a kontroly fúzí a státní pomoci. Konečné vyhodnocení takového kritéria může být provedeno až v pozdější fázi přístupových rozhovorů. Situace na Islandu je v tomto směru zcela bezproblémová, nicméně monitoring je třeba provádět až do chvíle uzavření negociací, aby bylo zřejmé, že v jejich průběhu nedošlo k žádnému negativnímu posunu.

U energetiky je třeba se vypřádat se specifickou situací Islandu jako izolovaného ostrova, na kterém je navíc většina domácností a budov vytápěna geotermální energií. Především bude třeba nalézt shodu na formě a délce přechodných období na směrnice o minimálních zásobách ropy nebo ropných produktů, energetické náročnosti budov, energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách.

Další informace:

Foto: EK