SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jednotný dokument usnadní život a podnikání v cizině

Kdy: 09.12.2010 - 30.04.2011, Kde: Brusel

Za pár let by úřady po celé Evropě mohly bez problémů uznávat například rodné či oddací listy občanů jiných států EU. Komise chce navrhnout dobrovolné evropské osvědčení o osobním stavu.

Evropané používají již řadu let jednotnou formu řidičského průkazu nebo cestovního pasu, stejnou v celé EU. Za pár let by měli mít možnost si dobrovolně vyžádat jednotný rodný či oddací list. U ostatních veřejných listin dojde k usnadnění jejich pohybu mezi členskými státy.

Evropská unie totiž hledá cestu k odstranění překážek, se kterými se potýkají občané EU žijící na území jiného členského státu při výkonu svých práv zaručených jim unijním právem, zejména pak práva na volný pohyb. V praxi totiž narážejí na mnoho administrativních bariér, zejména když mají povinnost předkládat příslušným orgánům veřejné listiny, jimiž mají doložit právo na určitou výhodu či splnit stanovenou povinnost. Dokládá to i zpráva Evropské komise o občanství EU za rok 2010.

Veřejné listiny jsou nejrůznějšího typu a zahrnují všechny oficiální listiny vydané orgánem veřejné moci při výkonu jeho činnosti. Jde například o správní listiny, jako je vysokoškolský diplom nebo výuční list; notářské listiny, jako jsou smlouva o převodu nemovitosti či manželská smlouva sepsané ve formě notářského zápisu. Velký význam mají také zejména veřejné listiny osvědčující osobní stav jednotlivce, jako je rodný, oddací nebo úmrtní list. Všechny tyto dokumenty mají společnou funkci: doložit skutečnosti zapsané orgánem veřejné moci.

Předložení dokumentů je ve většině případů nezbytné, zvláště pokud jde o nabytí určitého práva, poskytnutí sociální dávky či splnění daňové povinnosti. Pro to, aby mohla být daná listina předložena na území jiného členského státu, je však nyní třeba splnit řadu administrativních a mnohdy časově a finančně náročných formalit.

Zpravidla jde o ověření (legalizaci) dané listiny, zajištění jejího překladu či oficiální kopie. Jiná obtíž vyplývá ze skutečnosti, že některé členské státy mohou vyžadovat předložení listin, které členský stát, z nějž občan pochází, dosud nevydává. Problém může nastat i s věcnými účinky, které by listina vydaná v jednom členském státě měla v jiném členském státě mít, avšak nejsou jí tam přiznávány.

Nejde o problémy, které by se týkaly jen malého počtu obyvatel EU. Na území jiného členského státu jich totiž žije kolem 12 milionů.

Komise se proto snaží navrhnout možná řešení. Na konci loňského roku proto zahájila širokou veřejnou debatu nad otázkami volného pohybu těchto listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav. Podobně jako již existují evropské vzory řidičských průkazů a cestovních pasů a vyjednává se o zavedení evropského dědického osvědčení, zvažuje nyní Komise v souvislosti s dokumenty ověřující osobní stav jednotlivce vytvořit evropského osvědčení o osobním stavu. Toto osvědčení by existovalo souběžně s doklady osvědčujícími osobní stav vydávanými členskými státy. Pro občany by nebylo povinné a nenahrazovalo by doklady osvědčující osobní stav existující ve členských státech. Občané by nadále mohli žádat o vydání vnitrostátního dokladu osvědčujícího osobní stav.

Veřejná konzultace potrvá do 30. dubna 2011. Jejím cílem je shromáždit příspěvky zainteresovaných stran a široké veřejnosti, stanovit unijní politiku v těchto oblastech a vypracovat příslušné legislativní návrhy. Na základě jejích výsledků plánuje Komise předložit nový unijní instrument v této oblasti v roce 2013.

Další informace:

  • Zelená kniha „Méně správních úkonů pro občany: Podpora volného pohybu veřejných listin a uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav“ (pdf)
  • Veřejná konzultace

Foto: EK