SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Komise chce vidět více žen ve vedení podniků

Kdy: 01.03.2011, Kde: Brusel

Vedení evropských firem tvoří ženy pouze z 12 %. Eurokomisařka Redingová žádá podniky, aby se samy zavázaly zvýšit do konce desetiletí tento poměr na 40 %.

„Ženy ve vedení - závazek pro Evropu“ je charta, která by měla zaručit zvýšení počtu žen ve vedení evropských podniků. Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost a základní práva, k jejímu podpisu vyzvala všechny společnosti zapsané ve veřejných registrech v EU. Podpisem se mají firmy zavázat, že do roku 2015 bude zastoupení žen ve vedoucích orgánech společností 30 % a do roku 2020 dosáhne 40 %.

Redingová výzvou poukázala na poslední zprávu o vyváženosti zastoupení žen a mužů ve vedení podniků, která uvádí, že v průměru v EU ženy tvoří 12 % členů ve vedení největších kótovaných společností a patří jim pouze 3 % předsednických pozic. Tyto počty významně přesahují pouze severské státy jako jsou Finsko a Švédsko, kde mají ženy ve správních radách 26% zastoupení. Nejhorší je situace na Maltě, kde je zastoupení žen pouze 2 %.

Proto také Redingová svolala 1. března 2011 schůzku s generálními řediteli a předsedy představenstev, dozorčích rada a správních rad kótovaných společností z deseti evropských zemí. Hlavním tématem jednání byla otázka, jak dostat větší počet žen do vrcholných pozic, a zda je samoregulace či regulace vhodnou cestou k dosažení rychlých změn.

Stejnou myšlenkou se zabývá  komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier. V dubnu plánuje zveřejnit Zelenou knihu ke „corporate governance“, jejímž cílem je zlepšení správy a řízení podniků v EU. Očekává se, že jedním z návrhů pro zlepšení bude také prosazení vyššího zapojení žen do vedení společností. Nedávný výzkum totiž ukázal, že společnosti se zastoupením žen v nejvyšších orgánech byly údajně méně postiženy krizí než společnosti se stoprocentním zastoupením mužů.

Problematika nerovného zastoupení žen na vedoucích pozicích a to hlavně v nejvyšších orgánech společností byla nadnesena v září 2010 v souvislosti s vydáním Sdělení EK Strategie pro rovnost mužů a žen 2010-2015. V rámci dialogu s vedoucími představiteli evropské podnikatelské sféry se Komise pokouší zjistit, jaká opatření společnosti a sociální partneři přijali a mají v úmyslu přijmout, aby zlepšili vyváženost zastoupení žen a mužů v orgánech společností. Komise chce v následujících dvanácti měsících pokrok sledovat, a pak posoudí, zda jsou nutná další opatření.

Další informace:

Foto: EK