SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Komise hodnotila uchazeče o členství v EU

Kdy: 09.11.2010, Kde: Brusel

Český eurokomisař Štefan Füle představil letošní zprávy o pokroku čtyř kandidátských zemí a pěti potenciálních kandidátů.

Jak uchazeči o členství v Evropské unii plní požadavky, které EU vyžaduje od budoucích členů? To je obsahem hodnotících zpráv, které každoročně vydává Evropská komise. Letošní zprávy o pokroku čtyř kandidátských zemí a pěti zemí, které jsou potenciálními kandidáty rozšíření, představil eurokomisař pro rozšíření a evropskou sousedskou politiku Štefan Füle v úterý 9. listopadu 2010. Takzvaný „rozšiřovací balíček“ se týká devíti zemí: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Islandu, Kosova, Makedonie, Srbska a Turecka.

Evropská komise považuje politiku rozšiřování za strategický zájem Evropské unie, a zároveň za účinný nástroj, který napomůže jejímu vlastnímu rozvoji v řadě oblastí, jež se přímo týkají občanů, jako například znovuoživení ekonomiky či zlepšení ochrany životního prostředí. Detailní zprávy, které Komise pro uchazeče připravila, mohou jejich vládám sloužit jako vodítko pro sestavení pracovního programu reforem na nadcházející rok.

Ve vztahu k Islandu Komise příští týden zahájí tzv. screening – kontrolu souladu islandského a evropského práva. Po dokončení této kontroly dojde na jaře 2011 k otevření přístupových jednání na základě jednotlivých kapitol.

Turecko bohužel podle zprávy neudělalo velký pokrok v jednání, která probíhají příliš pomalu. Komise také vyzývá Turecko , aby  normalizovalo své vztahy s Kyprem, zejména pokud jde o obchod a přijímání kyperských lodí a letadel do tureckých přístavů a na turecká letiště.

Chorvatsko by mohlo dokončit přístupová jednání během nadcházejících 12 měsíců, pokud se podaří splnit zbývající kritéria, která se zejména dotýkají fungování právního státu a spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii.

V případě Makedonie zopakovala Komise své loňské doporučení zahájit přístupové rozhovory, protože tato země nadále plní všechna kritéria. Bohužel ze strany Rady, tedy členských států EU, nedošlo od té doby k posunu. Stále se čeká se na vyřešení sporu Řecka s Makedonií o název země.

Komise také předložila svá stanoviska k přihláškám Černé Hory a Albánie k členství v EU. V případě Černé Hory identifikovala Komise sedm prioritních oblastí, v nichž musí země pokročit před tím, než bude Komise moci doporučit zahájení přístupových jednání. V případě Albánie je těchto oblastí dvanáct. Kromě toho Komise doporučila udělení statusu kandidátské země Černé Hoře.

Co se Srbska týče, Rada pro obecné záležitosti postoupila Komisi jeho přihlášku k členství 25. října 2010. Zanedlouho Srbsko od Komise obdrží dotazník, na jehož základě pak Komise vypracuje své stanovisko. V letošním hodnocení pak Komise konstatuje, že Srbsko úspěšně plní většinu politických kritérií, klade však důraz na spolupráci s Kosovem a jeho zahrnutí do formátů spolupráce v rámci regionu západního Balkánu.

Vůči Bosně a Hercegovině je zpráva spíše kritická, pokrok dosažený za poslední rok je omezený. Komise proto apeluje na nově zvolené politiky (v zemi proběhly všeobecné volby 3. října), aby urychleně sestavili fungující vládu, která přijme potřebné reformy a uvede např. ústavu do souladu s výrokem Evropského soudu pro lidská práva. V tuto chvíli totiž nemůže žádný příslušník jiné než jedné ze tří konstitutivních národností kandidovat na pozici v rámci předsednictva země.

Kosovo, které je nejmladším evropským státem a jehož nezávislost zatím neuznaly všechny členské státy EU, dosáhlo pokroku v řadě oblastí – například ve fungování parlamentu a vlády či v decentralizované správě země, avšak nadále bude zapotřebí intenzivního úsilí k překonání četných nedostatků, především v oblastech boje proti korupci a organizovanému zločinu.

Komise však oznámila, že je připravena zahájit s Kosovem dialog k vízové liberalizaci, jakmile země zlepší opatření pro reintegraci občanů, kteří se do země vrátí z ciziny. Komise také plánuje zahájit jednání o obchodní dohodě a zpřístupnit Kosovu řadu unijních programů finanční pomoci.

Nyní zprávy Evropské komise projednají členské státy EU. Na zasedání Rady pro obecné záležitosti, které se uskuteční 14. prosince 2010 v Bruselu, rozhodnou o dalším postupu Unie vůči devíti zemím, včetně možnosti udělení statusu kandidátské země pro Černou Horu.

Další informace:

Foto: EK