SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konference rozebrala vliv sportu na duševní pohodu

Kdy: 25.02.2011, Kde: Brusel

Projekt IMPALA, do kterého je zapojena Univerzita Palackého v Olomouci, si vysloužil uznání.

Jaký je vliv místního prostředí na pohybovou aktivitu a životní styl obyvatel měst? A jak lze toto prostředí změnit, aby se zlepšil jeijch fyzický i duševní stav? To je předmětem projektu IMPALA, do kterého je zapojeno i Centrum kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Centrum se v projektu věnovalo sledování vlivu pohybové aktivity a inaktivity na celkový životní styl a zdraví obyvatelstva České republiky. Hlavním výsledkem dvouleté práce týmu složeného ze zástupců dvanácti států jsou pravidla plánování, financování, výstavby a řízení místních infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu.

Právě projekt IMPALA a zapojení olomouckého centra byly zmíněny na konferenci nazvané „Celoživotní fyzická aktivita – štěstí pro všechny?“, kterou 25. února 2011 pořádalo v Bruselu zastoupení finských regionů Häme a Päijät-Häme v reakci na sdělení Evropské komise, které má za cíl podpořit sport a fyzickou aktivitu. Tyto činnosti totiž mají pozitivní vliv na snížení nákladů za zdravotní péči a posilují místní rozvoj.

Zástupci Päijät-Häme představili regionální strategii, která pomáhá zlepšit tělesnou i duševní pohodu obyvatel regionu. Bojuje proti obezitě a nejrůznějším chorobám včetně poruch přijímání potravy. Hlavními cíli jsou zkvalitnění sportovních služeb, spolupráce jednotlivých úrovní správy a soukromého sektoru, prohloubení informovanosti obyvatelstva o možnostech sportování i vlivu sportu na zdraví, zapojení všech věkových skupin a v neposlední řadě právě přizpůsobení místního prostředí zdravotním a sportovním potřebám obyvatel.

 

Článek vznikl ve spolupráci s Marií Leflerovou, studentkou MEE Université de Provence.

Foto: EK