SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Majetkové vypořádání manželů by se mělo výrazně usnadnit

Kdy: 16.03.2011, Kde: Brusel

Komise navrhla nová pravidla, která se vztahují na manžele i na registrované partnery.

Co se stane s domem, když se manželský pár rozvede a jeden z manželů má jinou státní příslušnost než druhý? Co se stane se společným bankovním účtem, pokud jeden z manželů zemře? Co se stane v podobném případě, pokud partneři mají stejnou státní příslušnost, ale vlastní majetek nebo bankovní účet v zahraničí? V Evropě žije asi 16 milionů mezinárodních párů a nejméně 650 000 z nich každý rok hledá odpovědi na tyto otázky, když jejich manželství nebo partnerství skončí.

Při rozdělování majetku v případě rozvodu, rozluky nebo úmrtí čelí mezinárodní páry právní nejistotě a dodatečným nákladům. V současnosti je pro ně velmi těžké zjistit, který soud je příslušný a které právní předpisy se použijí ohledně jejich osobní situace a jejich majetku. Pravidla jednotlivých zemí jsou velmi odlišná a někdy vedou ke konfliktním situacím.

Tento stav se snaží nyní více zpřehlednit Evropská komise. Komisařka pro spravedlnost Vivian Redingová ve středu 16. března 2011 zveřejnila dva nové návrhy nařízení, jenž mají přinést více právní jistoty do majetkových práv vyplývajících z mezinárodních manželství nebo registrovaných partnerství s mezinárodním rozměrem.

Návrhy Komise si kladou za cíl:

  • umožnit mezinárodním manželským párům vybrat si právní řád, který se bude vztahovat na jejich společné vlastnictví v případě úmrtí nebo rozvodu,
  • posílit právní jistotu pro registrovaná partnerství s mezinárodním rozměrem tím, že se na majetek registrovaného partnerství budou zpravidla vztahovat právní předpisy země, kde bylo partnerství zaregistrováno,
  • zajistit právní jistotu mezinárodním párům (manželským párům nebo registrovaným partnerstvím) prostřednictvím uceleného souboru pravidel, s jejichž pomocí se na základě objektivních kritérií určí země, jejíž soud bude v daném případě odpovědný a jejíž právní předpisy se použijí,
  • zvýšit předvídatelnost pro mezinárodní páry sladěním postupu uznávání rozsudků, rozhodnutí a listin v rámci EU. Dle statistik Komise tak páry výrazně ušetří čas i peníze. Úspory vyplývají z toho, že občané budou moci spojit několik soudních řízení do jediného soudního řízení (například spojením řízení o rozvodu s řízením o majetkovém vypořádání).

Navržená pravidla nezasahují do vnitrostátní hmotněprávní úpravy týkající se manželství nebo registrovaného partnerství a jsou neutrální z hlediska pohlaví a sexuální orientace. V praxi to bude znamenat, že sňatek osob stejného pohlaví, který povolují například právní předpisy Portugalska, bude posuzován stejným způsobem jako sňatek osob opačného pohlaví. Obdobně návrh nařízení o registrovaném partnerství by se použil v případě heterosexuálního partnerství, registrovaného ve Francii za stejných podmínek jako homosexuální partnerství.

Iniciativa je o to zajímavější, že se jedná o historicky první návrh nařízení EU o registrovaných partnerstvích, jenž má posílit jejich právní jistotu. Vlastní vyjednávání obou textů návrhů nařízení na úrovni Rady EU začne v polovině dubna a potrvá řadu měsíců.

Další informace:

Foto: Rada EU