SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministři se radili, jak dál v liberalizaci světového obchodu

Kdy: 13.05.2011, Kde: Brusel

Na programu schůzky ministrů pro obchod byla agenda Dohá, ochrana investic i jednání s Japonskem.

Zasedání Rady EU pro zahraniční záležitosti se 13. května 2010 uskutečnilo ve formátu ministrů členských států EU pro zahraniční obchod. Českou republiku na zasedání reprezentoval náměstek ministra průmyslu  a obchodu Martin Tlapa.

Komisař pro obchod Karel De Gucht na začátku jednání poprvé představil návrh nařízení o všeobecném systému preferencí. Toto nařízení nejpozději od roku 2014 nahradí stávající systém, poskytující rozvojovým zemím preferenční přístup na evropský trh. Nové nařízení by mělo posílit adresnost rozvojových preferencí a zohlednit aktuální změny ve světové ekonomice. Ministři členských států předběžně hodnotili návrh pozitivně s tím, že v následujících měsících bude pokračovat technická diskuse.

Druhým bodem jednání bylo nařízení k přechodné úpravě dvoustranných dohod o ochraně investic. Lisabonská smlouva nově zařadila oblast přímých zahraničních investic do výlučné pravomoci EU v rámci společné obchodní politiky. Cílem projednávaného nařízení je proto umožnit členským státům po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost ponechat si své dvoustranné investiční dohody se třetími zeměmi do té doby, než budou sjednány s danými třetími zeměmi smlouvy o ochraně investic na úrovni celé EU. Ministři se shodli, že zachování právní jistoty investorů bude klíčovým principem ve vyjednávání o návrhu tohoto nařízení mezi institucemi EU. Nařízení bude poté, co se k němu 10. května vyjádřil Evropský parlament, projednáváno již ve druhém čtení.

Dalším tématem Rady byla otázka vztahů s Japonskem. Ministři se shodli na potřebě posílit obchodní vazby s Japonskem a vyměnili názory na podmínky a rozsah případné obchodní dohody. Toto téma bude rovněž hlavním otázkou nadcházejícího summitu EU-Japonsko, který se uskuteční 28. května v Bruselu.

Ministři také měli možnost diskutovat aktuální stav vyjednávání o Rozvojové agendě z Dohá (DDA) v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Členské státy podpořily Evropskou komisi ve snaze najít řešení současné zablokované situace v jednání a současně se vyjádřily pro pokračování jednání ve WTO i na dalších fórech s cílem ukončit toto kolo kompromisní dohodou.

V rámci dalších bodů EK představila ministrům obsah Zprávy o překážkách obchodu a investic, kterou předložila již na jarní Evropské radě. Evropská komise chce upozorňovat na tyto překážky ve všech svých jednání se třetími zeměmi a doporučuje, aby tak učinily i všechny členské státy.    

Ministři také neformálně projednali současný stav obchodních bilaterálních jednání s uskupením zemí jižní Ameriky Mercosur, s Indií a s Kanadou.

Foto: EK