SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministři se zaměřili na energetický trh

Kdy: 06.09.2010 - 07.09.2010, Kde: Brusel

Neformální rada pro energetiku zkoumala, jak zlepšit postavení spotřebitelů a rozvíjet energetickou infrastrukturu.

Zlepšení postavení spotřebitelů a kroky, které jim umožní využívat veškeré výhody související s liberalizací a integrací evropského energetického trhu. To bylo jedním z hlavních témat neformálního setkání ministrů zodpovědných za energetiku, která proběhla 6. a 7. září 2010 v Bruselu.

Řadu nových opatření, které by měly zlepšit situaci zákazníků na evropském energetickém trhu a zajistit přístup k energii za dostupné ceny, zavádí takzvaný třetí liberalizační balíček odsouhlasený během českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Řada ministrů ovšem upozornila na skutečnost, že v současné době se tento souboru předpisů teprve zavádí do praxe, a že členské státy jsou v tomto procesu různě daleko.

Energetická chudoba

Důležitou částí debaty bylo také téma zakotvení definice tzv. energetické chudoby v legislativě Evropské unie. Názory členských zemí se velmi různí, někteří ministři podporují celoevropské legislativní zakotvení tohoto fenoménu, jiní naopak prosazují řešení v rámci národních politik. Země sedmadvacítky se také neshodují, zda by mělo být toto téma řešeno v rámci energetické legislativy či komplexně v rámci nastavení sociálních systémů.

Podle ministrů lze energetické chudobě efektivně předcházet především realizací energetických úspor a zvyšováním informovanosti spotřebitelů. V návaznosti na diskusi ministrů bude připravena zpráva, která se pokusí vymezit rámcovou definici zranitelného zákazníka. Bude se zabývat také harmonizací statistických metod pro monitoring energetické chudoby a mechanismy pro výměnu nejlepších postupů používaných v jednotlivých zemích.

Rozvoj infrastruktury

Druhý den se delegace zabývaly palčivou otázkou rozvoje evropské energetické infrastruktury. Ta velmi úzce souvisí s přechodem Evropské unie na nízkouhlíkovou ekonomiku, s energetickou bezpečností, s dokončením vnitřního energetického trhu a s umožněním solidárního přístupu mezi členskými státy v případě krize. Evropská unie plánuje v nejbližší době přijmout nový mechanismus pro rozvoj evropských energetických sítí, ve kterém bude řešena i otázka financování či začlenění obnovitelných zdrojů. Ministři považují za jedno z nejdůležitějších kritérií ekonomickou návratnost projektu. Současně panuje široká shoda nad podporou tzv. inteligentních sítí a nutností integrovat obnovitelné zdroje do evropských sítí.

Ministři se rovněž shodli, že jedním z největších problémů současnosti je zejména plánování, administrace a schvalovací procedury projektu. Evropská unie by v této oblasti mohla podniknout jisté kroky a pokusit se národní legislativy alespoň trošku sblížit. Tento krok by mohl významně urychlit zejména výstavbu přeshraničních propojení. Zvýšit atraktivitu projektu by mohlo také vyjádření podpory projektu ze strany veřejného sektoru.

Rozdílné názory panují zejména v otázce veřejné finanční podpory infrastrukturních projektů. Některé země se domnívají, že hlavní role náleží samotnému trhu, který vytvoří investiční podmínky. Jiné státy naopak argumentují, že samotný trh není schopen zajistit dostatečný impuls pro realizaci těchto projektů a proto je nutné hledat doplňkové zdroje, a to zejména v rámci evropského rozpočtu např. prostřednictvím kohezní politiky. Ministři pro energetiku upozornili na rostoucí význam energetiky pro evropské hospodářství, což by se také mělo odrazit v nastavení budoucího rozpočtu Evropské unie v období 2014 – 2020.

Českou delegaci na neformální Radě vedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Foto: Úřad vlády ČR