SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

„Norské fondy“ přinesou Česku 3,3 miliardy korun

Kdy: 18.05.2010, Kde: Brusel

Evropská komise přišla s návrhem dohod o pokračování finančních mechanismů, které pomohlo loni vyjednat české předsednictví v Radě EU.

České projekty v oblastech životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie, ochrany kulturního dědictví, výzkumu či školství budou moci dále čerpat miliardy korun z takzvaných „norských fondů“. Evropská komise totiž po dlouhém očekávání představila v úterý 18. května 2010 návrh na podpis dohod ustavujících dva finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska pro léta 2009-2014.

Fondy jsou financovány ze strany Norska, Lichtenštejnska a Islandu a doplňují strukturální fondy EU. Povinnost přispívat na snižování regionálních a sociálních nerovností v EU vyplývá těmto zemím z účasti ve vnitřním trhu EU. Do průběhu vyjednávání o celkovém objemu financí bylo v roce 2009 intenzivně zapojeno i tehdejší české předsednictví v Radě EU, přičemž se podařilo vyjednat navýšení oproti předchozímu období. Celkový objem financí poskytnutých zeměmi Evropského hospodářského prostoru dosáhne 1,8 miliard euro. Součástí balíku dohod jsou i protokoly umožňující větší bezcelní přístup rybích produktů z Norska na evropský trh.

Instrumenty jsou určené pro patnáct kohezních zemí Unie včetně České republiky. Tyto velmi oblíbené nástroje jsou obnovovány v pravidelných pětiletých intervalech. Celkový objem financí určených pro ČR bude zhruba 3,3 miliardy Kč (131,8 milionu eur). Ačkoli i v budoucím období bude v některých případech potřeba pro předložení projektu najít partnera z dárcovské země,  celková zodpovědnost za implementaci bude náležet české státní správě.

Po schválení návrhu Radou EU budou probíhat jednání na bilaterální úrovni za účelem bližší specifikace prioritních oblastí spolupráce pro ČR. Česko se bude i nadále zasazovat o brzké dokončení procedury, aby mohly být fondy co nejdříve dostupné české veřejnosti.

Foto: Evropská komise