SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová pravidla fakturace DPH zvýší konkurenceschopnost podniků

Kdy: 16.03.2010, Kde: Brusel

Díky elektronickým fakturám mohou firmy v celé EU ušetřit až 18 miliard eur.

Snižování administrativní zátěže kladené na evropské podnikatele, související snižování nákladů a následná podpora jejich konkurenceschopnosti ve světě. To jsou hlavní přínosy změn v pravidlech o fakturaci DPH, na nichž se 16. března 2010 dohodli unijní ministři financí na zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (Ecofin).

Tato dohoda, která upraví stávající směrnici o DPH, by měla připravit půdu dalšímu rozvoji elektronické fakturace. Ta podle odhadů Evropské komise může evropským podnikům přinést úspory až 18 miliard eur. Nová pravidla začnou platit od 1. ledna 2013.

Hlavní novinkou je zrovnoprávnění elektronických a papírových faktur a odstranění nadbytečných formálních požadavků. V praxi to bude znamenat, že vedle dvou již existujících způsobů elektronické fakturace (s využitím zaručeného elektronického podpisu, nebo prostřednictvím elektronické výměny dat, tedy tzv. EDI)  bude nově možné zasílat faktury elektronicky bez zvláštních formálních náležitostí. Například ve Švédsku je již nyní 40% všech faktur zasíláno jako prostý soubor ve formátu PDF. Zároveň by členské státy neměly mít v budoucnu možnost nutit podniky k využívání pouze určité technologie. 

Nově budou kladeny shodné požadavky na faktury vystavené papírově nebo elektronicky. V obou případech musí být zaručena věrohodnost, neporušenost a čitelnost faktury. Tyto požadavky mohou být zajištěny prostřednictvím kontrolních mechanismů, které podniky běžně uplatňují. Jde o to, aby obchodních operace a související fakturace byly prováděny způsobem, který umožňuje efektivní kontrolu ze strany finančních úřadů. Avšak v rámci této kontroly by neměly být na podnikatele kladeny dodatečné požadavky jen proto, že používají elektronické faktury.

Srozumitelnosti faktur zvláště při přeshraniční transakci by měla napomoci změna, podle níž bude nově na faktuře uváděn text informující o daňovém režimu transakce. Dosud byl uváděn odkaz na určující právní předpisy, který nebyl vždy z uživatelského hlediska komfortní.

Další informace:

Foto: Rada EU