SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová pravidla účetnictví ušetří miliardy

Kdy: 25.10.2011, Kde: Brusel

Změny unijních předpisů mají pomoci zejména malým a středním podnikům.

Podnikatelům se skýtá naděje na menší administrativu v oblasti účetnictví. Evropská komise totiž plánuje zjednodušení příslušných pravidel.

Komise v úterý 25. října 2011 předložila nový návrh pro revizi účetnických směrnic. Jde o tzv. 4. směrnici o účetních závěrkách a 7. směrnici o konsolidovaných účetních závěrkách. Potenciální úspory pro malé a střední podniky jsou odhadovány na 1,7 miliard eur ročně.

Cílem nového návrhu je snížení administrativní zátěže podniků, zejména těch malých, a zvýšení srozumitelnosti a srovnatelnosti účetnických výkazů, především pokud jde o společnost se zásadní přeshraniční aktivitou nebo o společnost s velkým množstvím zahraničních akcionářů či společníků. Na druhou stranu si klade návrh za cíl také zajištění toho, že účetnické informace důležité a nezbytné pro uživatele (jako jsou akcionáři, banky, obchodní partneři) budou těmto subjektům stále k dispozici.  

Konzultace na toto téma ukázaly, že zpracovatelé účetních závěrek, jejich uživatelé i veřejné orgány jsou s fungováním účetnických směrnic obecně spokojeni, nicméně všichni vidí prostor pro zjednodušení, zejména ku prospěchu malým společnostem. Malé a střední podniky tvoří 99 % všech podniků v EU, a proto ve většině nově předkládaných nástrojů klade EU na tyto subjekty zvláštní důraz.

Předkládaný návrh doplňuje návrh směrnice o mikropodnicích z roku 2009, který se týká určitých výjimek a zjednodušení požadavků na účetní dokumenty v případě nejmenších podniků. Tento návrh je v současné době stále projednáván, nicméně polské předsednictví v Radě EU doufá, že jej stihne uzavřít do konce roku.

Další informace:

Foto: Rada EU