SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová pravidla zlepší civilní ochranu obyvatel EU

Kdy: 20.02.2012, Kde: Brusel

Členské státy jednají i o dobrovolném sdílení záchranářů a vybavení pro reakci na přírodní katastrofy.

Vyšší stupeň ochrany před mimořádnými událostmi, zlepšení připravenosti a usnadnění rychlé a efektivní reakce v případě nastalé mimořádné události. To jsou hlavní cíle nového Mechanismu civilní ochrany, jehož návrh předložila na konci roku 2011 Evropská komise, a o němž nyní jednají členské státy Evropské unie. Nová pravidla má přispět zejména ke zvýšení bezpečnosti občanů EU a k posílení odolnosti vůči přírodním a člověkem způsobeným katastrofám, jako jsou například povodně, zemětřesení a požáry.

Stávající Mechanismus civilní ochrany z roku 2001 je základním legislativním dokumentem, jehož cílem je podpora a usnadnění mobilizace a koordinace pomoci v oblasti civilní ochrany v  případech závažných mimořádných událostí v Evropské unii i ve světě. Mechanismus zahrnuje řadu prvků, jako jsou například získávání přehledu o zásahových týmech využitelných v členských státech EU, koordinace jejich výcviku, provoz Monitorovacího a informačního centra (MIC) či správa společného komunikačního a informačního systému pro případ výskytu mimořádné události.

Návrh EK jednak do pravidel promítá ustanovení Lisabonské smlouvy, ale především slučuje stávající Mechanismus civilní ochrany a nástroj k jeho financování z roku 2007, jehož platnost vyprší na konci roku 2013, do jediného právního aktu. Díky tomu by se měly zjednodušit a zrychlit současné procedurální postupy pro sdružování a spolufinancování dopravy pomoci postiženým zemím. Zjednodušit by se měla i aktivace Mechanismu v případě mimořádných událostí ve třetích zemích, jako byly například zemětřesení v Chile a záplavy v Pákistánu v roce 2010.

Nový návrh počítá například se zřízením tzv. Centra odezvy na mimořádné události, které má vzniknout na bázi současného Monitorovacího a informačního centra. Nově by mělo zajistit provozní kapacitu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Dále mají být na dobrovolné bázi vytvořeny evropské kapacity pro reakci na mimořádné události s cílem zlepšit plánování operací EU v oblasti civilní ochrany. Za tímto účelem musí Komise ve spolupráci s členskými státy vypracovat referenční scénáře pro hlavní typy katastrof uvnitř a mimo EU, zjistit a zmapovat stávající klíčové kapacity, které by mohly být na základě těchto scénářů vyčleněny členskými státy při reakci EU na naléhavé případy, dále vypracovat pohotovostní plány pro využití těchto zdrojů včetně dopravy a přezkoumat je na základě zkušeností získaných z nových naléhavých případů a mimořádných opatření.

Nová pravidla by rovněž měla umožnit jednomu členskému státu, aby se ujal vedení při žádání finanční podpory EU pro operace zahrnující několik členských států s možností požádat i o spolufinancování nákladů na dopravu pomoci. Lze očekávat, že diskuse nad novým návrhem budou probíhat na půdě Rady EU i Evropského parlamentu minimálně po celý letošní rok.

 

Další informace:

Foto: EK