SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový program pro výzkum je o krok blíž k přijetí

Kdy: 31.05.2012, Kde: Brusel

Členské státy sedmadvacítky se dohodly na hlavních obrysech příštího rámcového programu pro výzkum a inovace – Horizont 2020.

Příští sedmiletý rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 je o další kousek blíž svému vzniku. Je to díky shodě členských států na struktuře tohoto programu, celkovém rámci i jeho hlavních osách, kterou potvrdili ministři na Radě pro konkurenceschopnost 31. května 2012.

Balíček návrhů k tomuto programu, který má v letech 2014 – 2020 pracovat s rozpočtem až 80 miliard eur, navrhla Evropská komise koncem roku 2011. Ministři členských států Evropské unie zodpovědní za výzkum měli od té doby již několikrát příležitost se k tomuto návrhu vyjádřit. Tyto diskuse se však odehrávaly zatím spíše v obecné rovině. Teprve nyní ale potvrdili jeho hlavní rysy.

V průběhu projednávání návrhu na pracovní úrovni došlo k řadě změn. Některé byly zásadního charakteru, jiné spíše kosmetické. Základní struktura programu, tedy rozdělení na tři pilíře – vynikající věda, vedoucí postavení průmyslu a společenské výzvy, zůstala beze změn. Původní šestá výzva – „Inkluzivní, inovativní a bezpečná společnost“ – byla však rozdělena na dvě – „Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnost“ a „Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost evropských občanů“. Dále byl text doplněn o přehled průřezových a podpůrných aktivit, ve kterém byla zahrnuta témata jako sociální a humanitní vědy, věda a společnost, genderové otázky, malé a střední podniky, širší účast v rámcovém programu a mezinárodní spolupráce.

Za zásadní průlom lze považovat přidání nového článku (15a) – „Kariéry výzkumných pracovníků“. Ten mimo jiné hovoří o jednotném trhu výzkumných pracovníků a otevírá dveře pro další vyjednávání otázek souvisejících s platy výzkumných pracovníků ve výzkumných konsorciích. Právě mezi platy výzkumníků z různých zemí byly ve stávajícím a minulých rámcových programech mnohonásobné rozdíly.

Nejproblematičtějším článkem celého textu jsou „Etické principy“ (čl. 16), ke kterému má několik členských států zásadní výhrady v souvislosti s výzkumem embryonálních kmenových buněk. Dánské předsednictví, stejně jako většina členských států, podporuje ponechat křehce nabytý kompromisní text, který byl schválen již v 7. rámcovém programu.

Schválení částečného obecného přístupu k Horizontu 2020 je však jen začátek celého procesu. Následující předsednictví v Radě EU se budou zabývat pravidly účasti a specifickým programem, kde lze očekávat ještě bouřlivější debaty a vyhraněnější postoje jednotlivých zemí, stejně jako při jednání o finančních alokacích na  jednotlivé části programu.

Další informace:

Foto: EK