SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Občané dalších zemí Balkánu budou cestovat do EU bez víz

Kdy: 26.11.2010, Kde: Brusel

Od 15. prosince 2010 budou držitelé biometrických pasů Bosny a Hercegoviny a Albánie cestovat do zemí Unie, aniž by před tím museli žádat o víza.

Občané Bosny a Hercegoviny a Albánie budou moci 15. prosince 2010 poprvé přicestovat do zemí Evropské unie bez víz. Osvobození od vízové povinnosti pro účely krátkodobého pobytu je obsahem změny legislativy, kterou 8. listopadu přijali unijní minitři vnitra na jednání Rady pro justici a vnitro. Nyní bude změna zveřejněna v Úředním věstníku EU a je tedy jasné, že den „D“ nastane právě 15. prosince. Bosna a Hercegovina a Albánie tak naváží na Makedonii, Srbsko a Černou Horu, které byly osvobozeny od víz v předchozí vlně.

Tomuto rozhodnutí předcházelo dlouhé vyjednávání. Ani přijetí rozhodnutí nebylo nikterak jednoduché, je výsledkem řady kompromisů a snahy o hledání řešení přijatelného pro všechny členské státy. Některé z nich se obávaly hrozby zvýšeného přílivu žadatelů o azyl a zároveň požadovaly dostatečné záruky, že obě země splnily veškeré stanovené podmínky, zejména v oblasti boje proti organizovanému zločinu, korupci, ochraně hranic a nelegální migraci.

Obavy byly rozptýleny vytvořením monitorovacího mechanismu Evropské komise. Na jeho základě by měla být vytvořena zpráva, která bude obsahovat hodnocení dosavadního vývoje s možností učinit následná opatření včetně zrušení bezvízového režimu. Důležitý je rovněž fakt, že bez víz budou do EU moci cestovat jen ti obyvatelé těchto zemí, kteří jsou držeteli biomertických pasů, a že bezvízový režim se vztahuje jen na cesty kratší než 90 dní.

Z pohledu občanů Bosny a Hercegoviny a Albánie jde o přelomový krok, jenž lze označit za počátek cesty těchto dvou zemí směrem do EU. Reakce v obou zemích byly velmi pozitivní. Sami ministři vnitra to měli možnost zažít 8. listopadu, kdy na okraj jednání Rady dostali prostor i zástupci Albánie a Bosny a Hercegoviny. Tento den byl některými politickými představiteli těchto zemí označen  za jeden z nejdůležitějších dnů pro občany, neboť se jim otevírá možnost svobodně cestovat do EU.

Komisařka pro spravedlnost a vnitro Cecilia Malmströmová sama v rámci své cesty do Bosny a Hercegoviny dne 12. listopadu, v přímé v návaznosti na rozhodnutí Rady pro justici a vnitro 8. listopadu, poukázala na význam tohoto rozhodnutí. Zároveň ale upozornila, že by tato příležitost neměla být ze strany občanů Albánie a Bosny a Hercegoviny zneužívána. Pro případ, že by docházelo k systematickému zneužívání, by pak Komise na základě vytvořeného monitorovacícho systému mohla rozhodnutí o bezvízovém režimu zase zrušit.

Foto: EK