SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Občané mohou zlepšit bezpečnost výrobků

Kdy: 18.05.2010 - 30.07.2010, Kde: Brusel

Evropská komise zkoumá, jak upravit osvědčený systém bezpečnosti výrobků.

Během posledních dvou desetiletí se v EU vytvořil poměrně úspěšný systém bezpečnosti výrobků. Ten zajišťuje, aby všechny výrobky dostupné na vnitřním trhu byly pro spotřebitele bezpečné.

I tento vyspělý a osvědčený systém má prostor ke zlepšení. Ukazuje to rychlý vývoj trhů, nové výrobky a s nimi spojená nová rizika, jakož i postupující globalizace. Evropská komise proto plánuje revizi směrnice o bezpečnosti výrobků.

Proto nyní otevřela veřejné konzultace na toto téma, které potrvají do konce července. Cílovými skupinami jsou občané, výrobci, dodavatelé, prodejci, nejrůznější organizace (např. spotřebitelská sdružení, asociace výrobců apod.) a státní orgány. Záměrem Komise je získat od co největšího počtu zúčastněných informace o existujících problémech a možných řešeních. Konzultace je přístupná na internetu a probíhá do 30. července 2010.

Základem dosavadního systému je směrnice o obecné bezpečnosti výrobků z roku 2001.  Ta stanovuje povinnosti členským státům, výrobcům a distributorům. Mezi základní povinnosti výrobců a distributorů patří povinnost umisťovat na trh jen bezpečné výrobky. Za takové směrnice považuje především ty, které splňují evropské či národní normy, komunitární technické specifikace a pravidla správné praxe a také odpovídají vývoji vědy a techniky či rozumným očekáváním spotřebitelů ohledně bezpečnosti výrobků. Kromě uvedené povinnosti musejí také výrobci a distributoři informovat spotřebitele o rizicích spojených s výrobky, musí případně přijmout kroky k zabránění potenciálních rizik. Musejí být také schopni dohledat nebezpečné výrobky.

Základní povinností členských států EU je samozřejmě vymáhat plnění stanovených povinností prostřednictvím dozorových orgánů. Navíc se musejí aktivně účastnit systému rychlé výměny informací (tzv. RAPEX). Ten je spravován Komisí a slouží k tomu, aby se státy mohly navzájem rychle informovat o nebezpečném výrobku na trhu, který odhalí ten či onen dozorový orgán kterékoliv země.

Další informace:

Foto: EK