SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pacientům se otvírají dveře do ordinací evropských lékařů

Kdy: 19.01.2011, Kde: Brusel/Štrasburk

EU se po dlouhém projednávání dohodla na nových pravidlech pro přeshraniční zdravotní péči.

Letité diskuse o návrhu směrnice o právech pacientů v přeshraniční zdravotní péči jsou u konce. Tečku za nimi udělal Evropský parlament hlasováním ve středu 19. ledna 2011, když potvrdil předchozí dohodu členských zemí EU.

Pacientům se tak otvírají dveře k novým možnostem zdravotní péče. Nejzásadnější změnou je možnost navštívit jakéhokoli lékaře v ostatních zemích EU a nechat se jím ošetřit. Doposud tento způsob využívali zejména lidé, kteří se zdržují v zahraničí převážně z pracovních důvodů. Tato péče (vyjma případů ohrožení života a pokrytí z cestovního pojištění) však šla na jejich náklady. To se změní s novým předpisem, kdy pacientovi bude léčba uhrazena, a to ve výši, na jakou by měl nárok ve svém domovském státě.

Návrh stanoví také další podmínky pro bezpečnou a kvalitní zdravotní péči. V léčbě bude pacient v případě komplikací například moci pokračovat snáze doma po návratu ze zahraničí. Pacient bude totiž mít nově právo požadovat svou dokumentaci také v elektronické podobě, je-li dostupná, což výrazně ulehčí komunikaci mezi pacientem a ošetřujícím lékařem.

Pacientům budou k dispozici také tzv. národní kontaktní místa, která budou na vyžádání poskytovat informace o dostupné péči v zahraničí, o posledních léčebných metodách, jakož i o ceně ošetření. Národní kontaktní místa budou zřízena také proto, aby pacienty informovala o případných možnostech obrany proti způsobené škodě soudní cestou, bude-li to třeba.

Úhrada vysoce specializované péče či plánované hospitalizace delší než jeden den však vzhledem ke své nákladnosti bude omezena, a to předchozím souhlasem příslušných orgánů domovského státu. Neudělení předchozího souhlasu je však v návrhu přísně limitováno kritérii, které stát nemůže nijak svévolně měnit, což zaručuje jednotný přístup k pacientům ve všech státech EU.

V současné době není čerpání zdravotní péče v zahraničí příliš časté. V České republice využívá této možnosti dle statistik průměrně okolo 2% občanů. Lze očekávat, že nový návrh bude přínosem zejména pro pacienty na dlouhých čekacích listinách, pro obyvatele příhraničních oblastí, kde je péče za hranicemi často blíže, nebo pro pacienty se vzácnými či méně se vyskytujícími nemocemi, kteří mohou využít vysoce specializovaných center kdekoli v EU.

Další informace:

Foto: EP