SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Parlament volá po povinné registraci lobbistů

Kdy: 19.04.2011, Kde: Brusel

Nový registr by mohl zahrnout všechny subjekty, které ovlivňují rozhodování institucí EU.

V Evropském parlamentu sílí volání po zavedení společného „registru transparentnosti“. Do něj by se musely povinně a bez výjimky registrovat všechny subjekty, které vyvíjejí v Bruselu lobbistickou činnost. Je to v souvislosti s obviněním některých poslanců EP z března 2011, že byli připraveni přijmout od lobbistů finanční úplatu za podání pozměňovacích návrhů k projednávaným legislativním návrhům.

Tato záležitost, kterou nyní diskutuje ústavní výbor EP, bude na programu květnové plenární schůze ve Štrasburku. Evropský parlament navíc v reakci na zmíněné úplatkářské aféry připravuje kodex chování pro své poslance.

Registrace lobbistů je zatím dobrovolná

K dnešnímu dni existují na úrovni EU dva samostatné registry lobbistických firem. První zřídil Evropský parlament již v roce 1996, druhý pak Evropská komise v roce 2008.

S cílem poskytovat občanům ucelenější a přehlednější informace, kdo ovlivňuje rozhodovací procesy na úrovni EU, byly od roku 2008 zavedeny společné internetové stránky obou institucí věnované tomuto tématu. Dosavadní registrace subjektů vykonávajících lobbistickou činnost probíhá na principu dobrovolnosti, přesto se zaregistrovalo již více než 3200 takových subjektů a jejich počet neustále roste.

Nový systém má být jednodušší

Již v roce 2009 bylo rozhodnuto o vytvoření společného registru Evropského parlamentu a Evropské komise s tím, že k projednání detailů jeho fungování byla ustanovena pracovní skupina za účasti zástupců obou institucí. Skupina představila svůj návrh v listopadu 2010 a následně k němu přijal ústavní výbor EP 19. dubna jednomyslné stanovisko.

Jaké hlavní změny by tedy měl společný registr dle stanoviska Evropského parlamentu oproti dnešku přinést?

Cílem je zřídit tzv. „one-stop shop“ registr, tedy pouze jeden registr na úrovni EU, který přinese zjednodušení registrace subjektů vykonávajících lobbistickou činnost a zároveň zvýší transparentnost celého evropského rozhodovacího procesu.

Přejmenování z registru lobbistů na registr transparentnosti nemá pouze symbolický význam, ale mělo by ve svém důsledku usnadnit rozhodování o případné registraci těm subjektům, které se přímo a výlučně nezabývají lobbistickou činností, přesto jejich stanoviska a názory mohou významným způsobem ovlivnit konečné rozhodování a činnost evropských institucí. Příkladem takových subjektů mohou být evropské „think-tanky“ či církevní organizace.

Ústavní výbor EP nakonec nevyslyšel volání po zavedení povinné registrace všech subjektů, přesto interně kladené požadavky jak Evropskou komisí, tak Evropským parlamentem na své zaměstnance při kontaktu se zástupci těchto subjektů de facto způsobí, že se nakonec všechny subjekty raději zaregistrují.

Důležité je také zajistit co největší věrohodnost celého systému, proto Evropský parlament opětovně vyzval Radu EU, tedy členské státy, aby se k dohodě o společném registru také připojila. Členské státy připojení k registru a priori nevylučují, avšak způsob a podmínky tohoto připojení budou ještě předmětem dalších debat v následujících měsících.

Diana Wallisová, místopředsedkyně Evropského parlamentu odpovědná za přípravu společného registru, uvedla: „Společný systém, na kterém jsme se dohodli, poskytne občanům více informací, než je nyní k dispozici v rámci samostatných registrů, a zajistí rovné podmínky pro všechny účastníky rozhodovacích procesů EU.“

Foto: EK