SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pracovní program Komise reaguje na krizi

Kdy: 15.11.2011, Kde: Brusel

Předseda unijní exekutivy José Barroso vyzývá k obnově Evropy.

Pokračování v reakci na hospodářskou krizi je nosným tématem nového pracovního programu na rok 2012, který pro sebe 15. listopadu 2011 schválila Evropská komise. Program s názvem „Cesta k obnově Evropy“ nastiňuje, jakými dalšími legislativními a nelegislativními opatřeními Komise v příštím roce naváže na již celou řadu projednávaných návrhů reagujících na krizi.

Předseda Evropské komise José Barroso představil program v Evropském parlamentu. Při tom prezentoval čtyři politické priority, které mají pracovní program zaštítit. První prioritou je stabilní a odpovědná Evropa, kde jedním z nejdůležitějších cílů pracovního programu je dokončení reformy finančního odvětví se zaměřením na ochranu investorů. Komise hodlá podniknout kroky k ochraně veřejných příjmů v souvislosti s podvody v oblasti DPH a tzv. daňovými ráji.

Druhou politickou prioritou v podání předsedy Komise je hospodářský růst a solidarita v EU. Barroso ve svém projevu opětovně zdůraznil roli jednotného trhu jako nejdůležitějšího motoru hospodářského růstu a tvorby pracovních míst v EU. V příštím roce bude Komise klást zvláštní důraz na zlepšení způsobu, jakým funguje jednotný digitální trh pro získání důvěry spotřebitelů a operátorů k internetovým transakcím. Komplexní program pro spotřebitele pak stanoví další kroky, které spotřebitelům pomohou jednotný trh co nejlépe využívat.

Další z pohledu Komise prioritní linií je silný hlas EU v okolním světě. Kromě podpory celé řady obchodních dohod bude EU nadále napomáhat mírovému a úspěšnému rozvoji v jižním Středomoří.

Čtvrtou politickou prioritou bruselské exekutivy pak má být chytřejší regulace a efektivní implementace opatření. Komise bude klást větší požadavky na testování přínosů chystané legislativy a za tímto účelem hodlá prodloužit lhůtu určenou pro veřejné konzultace chystaných předpisů z osmi na dvanáct týdnů. Dále se Komise hodlá zaměřit na další snižování administrativní zátěže, přičemž chystaná opatření mají přinést její snížení o 31 % a úspory ve výši 39 miliard eur.

Další informace:

Foto: EK