SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro likvidaci podniků se změní

Kdy: 30.03.2012 - 21.06.2012, Kde: Brusel

Každý den vstoupí v EU do likvidace na 600 firem. Nyní mohou podnikatelé i občané ovlivnit, podle jakých pravidel bude insolvenční řízení probíhat v budoucnu.

Dynamická, moderní ekonomika se insolvencím nevyhne. Během prvních pěti let své existence zanikne asi polovina podniků. V roce 2010 jich v EU vstoupilo do likvidace celkem 220 000 – to je asi 600 společností v Evropě denně. Tento trend pokračoval i v roce 2011.

Je proto nezbytné, aby byly k dispozici moderní právní předpisy a účinné postupy, které pomohou podnikům, jež jsou dostatečně ekonomicky robustní, překonat finanční potíže a dostat „druhou šanci“. Evropská komise proto spustila na konci března veřejnou konzultaci o modernizaci předpisů EU upravujících insolvenci. Výsledky konzultací pomohou Komisi rozhodnout, jak je potřeba stávající právní rámec zlepšit a modernizovat.

Stávající evropský právní rámec je založen na nařízení o úpadkovém řízení z roku 2000. To stanoví, jak by měly být koordinovány úpadky podniků či jednotlivců, pokud je jimi dotčeno několik zemí EU. Toto nařízení se pokaždé použije v případech, kdy má dlužník majetek či věřitele ve více než jednom členském státě. Hlavním cílem tohoto nařízení je zabránit tomu, aby dotčené strany nebyly motivovány k přesouvání svých aktiv nebo soudních řízení z jednoho členského státu do druhého s cílem zajistit si výhodnější zacházení. Pro dosažení svého cíle určuje nařízení společná pravidla pro příslušnost soudů, uznávání rozhodnutí a rozhodné právo; zavádí také povinnou koordinaci řízení zahájených v několika členských státech. Nařízení je přímo aplikovatelné ve všech členských státech EU vyjma Dánska.

Toto nařízení jednoznačně zlepšilo právní jistotu a usnadnilo justiční spolupráci při řešení přeshraničních případů insolvence. Během deseti let, kdy je toto nařízení v platnosti, se však insolvenční právo v členských státech značně vyvinulo a k významným změnám došlo i v ekonomice a politice. Z těchto důvodů je nutné pravidla přepracovat. Komise se proto v rámci konzultace obrací na malé a velké podniky, osoby samostatně výdělečně činné, konkursní správce, soudní orgány, orgány veřejné správy, věřitele, akademické pracovníky a širokou veřejnost, aby se informovala o jejich zkušenostech s insolvencí, a zejména s insolvencí, jež má přeshraniční dopad.

V průběhu probíhající veřejné konzultace plánuje Komise ustavit dvacetičlennou expertní skupinu, která by jí měla asistovat při přípravě legislativního návrhu k revizi nařízení o úpadkovém řízení. Osoby s relevantními zkušenostmi mohou podávat své přihlášky do 26. dubna přímo na Generálním ředitelství Evropské komise pro spravedlnost.

Konzultace potrvá do 21. června 2012.

Další informace:

Foto: EK