SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pravidla pro uchovávání telekomunikačních údajů se změní

Kdy: 19.04.2011, Kde: Brusel

Podle Evropské komise je uchovávání údajů cenným nástrojem boje proti zločinu, ale pravidla pro ně je třeba upřesnit.

Evropská komise vydala 19. dubna 2011 hodnotící zprávu o implementaci směrnice upravující sběr a uchovávaní provozních a lokalizačních údajů o elektronické komunikaci (tzv. data retention). Zjednodušeně řečeno jde o povinnost operátorů nebo poskytovatelů internetu uchovávat údaje o telefonátech, SMS, e-mailech nebo jiné internetové komunikaci. V případě telefonátů jsou ukládány informace o délce hovoru, kdo komu volal a místo, kde byl hovor uskutečněn. Neukládá se však jejich obsah. Zaznamenávány jsou i údaje v případě tzv. „prozvánění“.

Komise i jednotlivé členské byly opakovaně kritizovány ochránci lidských práv a dalšími organizacemi, že plošné sbírání a ukládání údajů o všech osobách bez rozdílu není v souladu s Listinou základních práv a svobod a že jde o nepřiměřený zásah do soukromí jednotlivce. Některé z těchto argumentů uznal i český ústavní soud, když v březnu 2011 na žádost skupiny poslanců zrušil legislativu, která převádí směrnici do českého právního řádu. Soud mimo jiné kritizoval nedostatečné omezení účelu, za kterým mohou orgány požadovat příslušné údaje, nejasnou definici orgánů, které mají mít k údajům přístup, a z toho plynoucí nedostatečné záruky jejich zneužití.

Komise ve zprávě na jednu stranu přiznává, že bude do budoucna třeba provést novelizaci směrnice tak, aby byl jasněji definován účel, kdy je možné získat uložená data (např. pouze pro závažné trestné činy). Je možné také diskutovat o přesnější úpravě doby ukládání údajů (současný návrh umožňoval členským státům stanovit dobu uchovávání údajů od šesti měsíců do dvou let). Podle Komise by mělo v novém návrhu být zakotveno také nezávislé posouzení žádostí o přístup k údajům a zajištění větší bezpečnosti uložených dat a opatření proti jejich zneužití.

Na straně druhé však Komise vyzdvihuje přidanou hodnotu směrnice, která se stala cenným nástrojem při prevenci a boji proti trestné činnosti. Získané údaje jsou zásadním a často i jediným vodítkem při vyšetřování trestných činů jako je například dětská pornografie nebo vyhrožování na internetu. V některých členských státech, které umožňují širší využití směrnice, pomáhají získané údaje také při zjišťování svědků, vylučování podezřelých nebo při pátrání po ztracených dětech.

Komise zprávu uzavírá konstatováním, že se znovu pustí do diskuze se všemi zainteresovanými subjekty (orgány vynucující právo, justice, průmysl, orgány na ochranu osobních údajů, spotřebitelské skupiny, občanská společnost) a následně nechá vypracovat posouzení dopadů a předloží nový návrh.

Další informace:

Foto: EK