SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český prezident ratifikoval změnu čl. 136 Smlouvy EU

Prezident republiky Miloš Zeman 3. dubna 2013 svým podpisem ratifikoval Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro.

Ratifikační listina ČR byla uložena u generálního tajemníka Rady EU dne 23. dubna 2013. Rozhodnutí tak vstoupí v platnost k 1. květnu 2013.
Aktuálně to neznamená vznik finančních závazků pro Českou republiku, která není členem eurozóny.

Po vstupu rozhodnutí v platnost bude nade vší pochybnost potvrzeno, že právní rámec Unie nebrání zemím eurozóny vytvořit Evropský mechanismus stability. Na základě rozhodnutí totiž bude do článku 136 Smlouvy o fungování EU doplněn třetí odstavec, který výslovně stvrdí, že členské státy eurozóny mohou mechanismus zavést. Ten bude aktivován v případech, kdy bude nezbytné zajistit stabilitu eurozóny jako celku. Poskytnutí finanční pomoci bude vždy podléhat přísným podmínkám.

Evropský mechanismus stability byl zřízen jako mezinárodní finanční instituce (tedy de iure mimo rámec unijního práva) na základě mezinárodní smlouvy, jež byla podepsána členskými státy eurozóny 2. února 2012 a vstoupila v platnost 27. září 2012. Případný přístup k Evropskému mechanismu stability bude ze strany České republiky podmíněn ratifikací a mělo by k němu dojít až v návaznosti na budoucí vstup ČR do eurozóny.