SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pro „mezinárodní“ rozvody mohou v EU platit nová pravidla

Kdy: 24.03.2010, Kde: Brusel

Evropská komise chce vyjasnit, podle jakého právního řádu se mohou nechat rozvést manželé pocházející z různých zemí Unie.

Mobilita občanů, kteří se z pracovních či osobních důvodů pohybují v rámci Evropské unie, stále roste. S ní se zvyšuje i počet „mezinárodních“ manželství, kdy manželé mají rozdílnou státní příslušnost, žijí v různých členských státech či žijí v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky. Například v roce 2007 vstoupilo v EU do manželství na 300 tisíc takovýchto „mezinárodních“ párů.

Spolu s tím ale roste i počet „mezinárodních“ rozvodů, v témže roce jich v EU bylo na 140 000. Toto číslo vzhledem ke stále větší evropské integraci každoročně narůstá. Jestliže se ovšem „mezinárodní“ manželský pár nyní rozhodne přistoupit k rozvodu, může být pro rozvod použito právo několika států, z čehož vznikají mnohdy značné problémy. Kromě nedostatečné právní jistoty a flexibility může současná situace vést k výsledkům, které neodpovídají oprávněným očekáváním občanů.

Této nepřehledné situaci se snaží čelit nový návrh Evropské komise, který byl po dlouhém očekávání přijat ve středu 24. března 2010. Podle něj bude mít pár žádající o rozvod možnost zvolit si právní řád, se kterým je rozvod nejvíce spjat dle jejich konkrétní situace. Může jít třeba o právo místa obvyklého bydliště manželů v době uzavření manželství, právo místa posledního obvyklého bydliště manželů, právo státní příslušnosti jednoho z manželů, které měl v době uzavření manželství, či právo místa soudu, kde bude probíhat rozvodové řízení. Nedojde-li ke společné shodě rozvádějících se manželů nad daným právem, předkládá návrh nařízení další náhradní kriteria, dle kterých bude možné určit dané právo.

Vzhledem k tomu, že se v minulosti nepodařilo nalézt jednomyslnou shodu všech členských států EU nad původním návrhem, byla nová legislativa předložena v režimu tzv. posílené spolupráce. Bude tak zavazovat pouze ty členské státy, které se k ní připojí.

Foto: Evropská komise