SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program Erasmus rozšíří rozpočet i aktivity

Kdy: 23.11.2011, Kde: Brusel

Nový program Erasmus pro všechny nabídne mimo jiné i záruky na půjčky na celé magisterské studium v zahraničí.

Evropští občané budou moci v budoucnu šíře využívat oblíbený program mezinárodního studia Erasmus. Evropská komise totiž 23. listopadu 2011 navrhla zavedení nového programu, nazvaného Erasmus pro všechny.

Jednotný rámcový program sloučí podle návrhu nařízení aktivity současného Programu celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Průřezový program, Jean Monnet), programu Mládež v akci a mezinárodních programů v oblasti vysokoškolského vzdělávání (Erasmus Mundus, bilaterální dohody EU – USA a EU – Kanada, Tempus, Alfa, Edulink).

Všeobecným cílem programu Erasmus pro všechny je přispět k plnění úkolů Strategie Evropa 2020 a jejích vlajkových iniciativ, zejména pokud jde o snížení počtu žáků a studentů předčasně opouštějících školní docházku a zvýšení počtu absolventů s vysokoškolským vzděláním.

Program Erasmus pro všechny by měl napomoci zlepšit úroveň klíčových dovedností a schopností, zejména pokud jde o jejich spojení s požadavky pracovního strhu a společnosti, účast mladých lidí v demokratickém životě v Evropě, zlepšit mobilitu ve vzdělávání a posílit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi, mládežnickými organizacemi a pracovním trhem, dále pak podpořit kvalitu, inovace a mezinárodní rozměr vzdělávacích institucí, posílit reformu politiky v oblasti modernizace systému vzdělávání a mezinárodní rozměr vzdělávání, zlepšit jazykové znalosti a podpořit výuku jazyků a evropskou integraci.

Erasmus pro všechny se zaměří na tři hlavní okruhy činností: 1) mobilitu jednotlivců v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, 2) spolupráci pro inovace a osvědčenou praxi (např. partnerství mezi institucemi a organizacemi, znalostní aliance, e-twinning) a 3) podporu reforem politiky v daných oblastech (např. strukturovaný dialog s mládeží, Evropské mládežnické fórum, uplatňování kvalifikačních rámců). Součástí programu bude i aktivita Jean Monnet na podporu evropské integrace ve vzdělávání, vědě a výzkumu a subprogram pro sport, který se zaměří na boj proti dopingu, násilí a rasismu ve sportu a posílení nadnárodních aktivit týkajících se řádné správy ve sportu a sportovních organizacích.

V rámci programu Erasmus pro všechny bude zaveden zcela nový finanční nástroj, jehož cílem bude prostřednictvím záruk na půjčky pomoci studentům absolvovat celý magisterský studijní program na zahraniční vysoké škole.

Program Erasmus pro všechny počítá s celkovým rozpočtem zhruba 17,3 mld. EUR v letech 2014 – 2020, z čehož asi 16,7 mld. EUR půjde na podporu mobility jednotlivců ve vzdělávání (asi 65%), spolupráci pro inovace a osvědčenou praxi (26%) a podporu reforem politiky (4%), 318 mil. EUR na aktivity v rámci programu Jean Monnet a 239 mil. EUR na podporu aktivit v oblasti sportu. Pokud jde o podíl podpory v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí, bude asi 25% určeno na vysokoškolské vzdělávání, 17% na odbornou přípravu a vzdělávání dospělých, 7% na školní vzdělávání a 7% na spolupráci v oblasti mládeže. Zcela mimo tuto částku bude alokováno asi 2,2 mld. EUR z prostředků zahraniční pomoci na aktivity spojené s rozvojem mezinárodní spolupráce v oblasti vysokých škol.

Jednání mezi institucemi EU bude probíhat po celý příští rok s tím, že nařízení by mělo nabýt účinnosti dne 1. ledna 2014.

Další informace:

Foto: EK