SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stálé zastoupení přivítalo české zemědělské nevládní organizace

Kdy: 14.09.2010 - 15.09.2010, Kde: Brusel

Velvyslankyně Vicenová umožnila zástupcům agrárníků prezentovat jejich priority českým europoslancům.

Aktuální otázky zemědělství a budoucnost Společné zemědělské politiky EU (SZP) po roce 2013 přijeli do Bruselu projednat zástupci českých zemědělských nevládních organizací. Na své pravidelné setkání s českými europoslanci 14. září 2010 je totiž přizvala stálá představitelka ČR při EU Milena Vicenová.

Za Agrární komoru do Bruselu přicestoval ČR Martin Fantyš, za Asociaci soukromého zemědělství Václav Perník a za Zemědělský svaz jeho předseda Miroslav Jirovský a tajemník Martin Pýcha.

Setkání se neslo ve vzájemné shodě, pokud jde o zefektivnění a zvýšení funkčnosti SZP a obhajobu společných zájmů českých zemědělců, především pak stran zrovnoprávnění postavení zemědělských subjektů v zemích EU-15 a EU-12 (odstranění rozdílné výše přímých plateb) a posílení konkurenceschopnosti.

Mezi hlavní priority zdůrazňované ze strany zástupců Zemědělského svazu patřila témata obhájení prostředků SZP po roce 2013, stávající dvoupilířové struktury (avšak s důrazem na omezení byrokracie) a sjednocení pravidel při používání národních podpor.

Agrární komora se zaměřila především na otázku vyrovnávání přímých plateb ve starých a nových členských státech od roku 2014, postavení zemědělců-prvovýrobců v rámci zemědělsko-potravinářského řetězce a na otázku řízení rizik se zaměřením na nepojistitelná rizika.

Václav Perník představil Asociaci soukromého zemědělství, která sdružuje na 2200 zemědělců (fyzické i právnické osoby) s výměrou od 5 ha až po několik tisíc ha. K výše uvedeným tématům připojil důležité otázky rovného přístupu k požadavkům na produkci EU a dovozy ze třetích zemí a kvality života na venkově v souvislosti s reálným provozováním zemědělské činnosti.

Velmi živá diskuse s europoslanci se točila kolem reformy SZP a specifik českého zemědělství, které není založeno na modelu „rodinné farmy“ jako v jiných členských zemích EU. Účastníci debatovali také o zvažovaném přesunu prostředků mezi I. a II. pilířem SZP (např. platby pro méně příznivé oblasti - LFA), vlastnických vztazích (zejména k půdě), obavách z možné liberalizace SZP a trhu, podpoře rozvoje venkova či o investic do infrastruktury.

Svou dvoudenní návštěvu Bruselu dále zástupci českých agrárníků využili k samostatnému setkání s velvyslankyní Vicenovou,  předsedou evropského sdružení zemědělců COPA-COGECA Pekkou Pesonenem, s předsedou Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu panem Paolo De Castrem a šéfem kabinetu komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova D. Ciolose panem Georgem Haeuslerem.

Foto: EK