SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně probrala s europoslanci rozpočet Unie

Kdy: 23.11.2010, Kde: Štrasburk

Jubilejní dvacáté setkání stálé představitelky ČR při EU Mileny Vicenové s českými členy EP se věnovalo složitému vyjednávání o rozpočtu EU na rok 2011.

Již podvacáté se velvyslankyně Milena Vicenová sešla s českými poslanci Evropského parlamentu. Jubilejní setkání tentokrát proběhlo v úterý 23. listopadu 2010 ve Štrasburku.

Velvyslankyně Vicenová na něm s europoslanci projednala případné následky neschválení návrhu rozpočtu EU na rok 2011 a zbývající procesní možnosti k jeho včasnému schválení. V diskusi zaznělo, že jde především o důležitou meziinstitucionální otázku mezi Radou EU (tedy členskými státy) a Parlamentem ohledně praktického vymezení budoucích rolí daných Lisabonskou smlouvou pro vyjednávání nejen každoročních rozpočtů EU, ale hlavně připravovaného víceletého finančního rámce EU po roce 2013.

Všichni diskutující se shodli na tom, že je třeba se pokusit nalézt způsob řešení nejpozději do konce roku 2010, aby nakonec rozpočet EU pro rok 2011 přece jen nemusel fungovat na základě rozpočtového provizoria. Tím by každá rozpočtová kapitola měla disponibilní zdroje maximálně do výše 1/12 alokace z roku 2010. Zazněly reálné obavy o zahájení fungování především Evropské služby pro vnější činnost, ale i některých programů a iniciativ, kterým byly zdroje alokovány až koncem roku 2010, a dále také veškerých finančních nástrojů jako je např. Fond solidarity, Evropský globalizační fond, pohotovostní rezerva – tedy nástrojů, které by nemohly být mobilizovány v potřebné výši v případě potřeby.

Závěrem setkání zaznělo, že je nutné neshody mezi Radou a Evropským parlamentem nakonec překlenout a vyslat evropským občanům jasný signál, že EU je schopna se dohodnout i v době ekonomické krize a dostát svým finančním a politickým závazkům.

Foto: Karel Pazderka