SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně probrala s europoslanci přípravu rozpočtového rámce EU

Kdy: 21.06.2011, Kde: Brusel

Červnové setkání velvyslankyně Vicenové s českými europoslanci se zaměřilo především na aktuální ekonomické otázky a na kohezní a zemědělskou politiku.

Na šestém letošním setkání stálé představitelky ČR při EU Mileny Vicenové s českými europoslanci, které proběhlo na Stálém zastoupení v Bruselu v úterý 21. června 2011, byla diskutována finanční pomoc Řecku, balíček šesti legislativních návrhů k posílení ekonomického řízení EU a evropský semestr. Dále se setkání zaměřilo na spolupráci europoslanců se SZEU při přípravě stanovisek EP k podobě kohezní a zemědělské politiky EU pro víceletý finanční rámec po roce 2013.

Na jednání Eurogroup 19. června 2011 se jednalo o poskytnutí další finanční pomoci Řecku. Uvolnění další tranše ve výši 12 mld. EUR bylo navázáno nejen na vyslovení důvěry nové řecké vládě, ale i na schválení zákona o úsporách v oblasti veřejných financí, plánované na 30. června řeckým parlamentem. Další jednání skupiny Eurogroup se uskuteční 3. července 2011. Na tomto jednání by se mělo rozhodnout o uvolnění další tranše. Česká republika se v případě Řecka nepodílí na žádných garancích, jak uváděla v posledních dnech mylně některá média, vzhledem k tomu, že na pomoc Řecku nebyl aktivován komunitární nástroj na řešení krizí EFSM.

Dalším diskutovaným bodem byl další postup EP v záležitosti balíčku šesti legislativních návrhů na posílení ekonomického řízení, jehož dokončení zůstává stěžejní prioritou maďarského předsednictví. Ač se ministři financí dokázali dne 20. června na kompromisním znění problematických pasáží dohodnout, pro EP nebyl kompromis dostatečný především v klíčové otázce hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou. Výbor ECON proto rozhodl o kompromisním návrhu nehlasovat.

Zazněla obava, zda odložení splátky dvanáctimiliardové tranše Řecku společně s nedohodou o balíčku šesti legislativních návrhů na posílení ekonomického řízení nebude mít negativní vliv na důvěryhodnost EU v očích finančních trhů a nepřispěje k oslabení eura.

Druhá část setkání byla věnována přípravě stanovisek EP k podobě kohezní a zemědělské politiky EU po roce 2014. EP připravil dvě významné zprávy, které z pohledu ČR obsahují řadu problematických pasáží. V kohezní politice je to především návrh na vytvoření přechodné kategorie pro regiony mezi 75 a 90% průměru HDP EU, čímž dochází k porušení principu koncentrace finančních prostředků na méně vyspělé regiony a členské státy, v případě zemědělské politiky je to princip zastropování plateb. To by mohlo ČR v nadcházejících letech připravit o miliardy korun z unijního rozpočtu.

Na závěr byli europoslanci ještě informováni o přínosech směrnice o ochraně spotřebitelů, o předpokládané debatě hlav států a vlád na Evropské radě k problematice migračních toků souvisejících s posledním vývojem v jižním Středomoří a v neposlední řadě o možnostech dokončit vyjednávací proces  o přistoupení Chorvatska do EU ještě do konce maďarského předsednictví.

Další setkání velvyslankyně s českými europoslanci se uskuteční 12. července 2011.

Foto: Karel Pazderka