SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně projednala s europoslanci ekonomiku i energetiku

Kdy: 12.10.2010, Kde: Brusel

Pravidelné setkání Mileny Vicenové s českými členy Evropského parlamentu proběhlo již poosmnácté.

Aktuální evropské témata v oblasti ekonomické a energetické politiky, další postup ČR v záležitosti vízové reciprocity s Kanadou a znovu také záležitost formování Evropské služby pro vnější činnost (ESVA) a její budoucí fungování. To byla hlavní témata, kterým se věnovala pravidelná schůzka stálé představitelky ČR při EU Mileny Vicenové s českými europoslanci. V pořadí již osmnácté setkání proběhlo v úterý 12. října 2010.

Velvyslankyně a její kolegové ze Stálého zastoupení ČR při EU úvodem seznámili europoslance s průběhem zasedání Rady ministrů pro justici a vnitro 8. října. Tam ČR opětovně apelovala na Komisi, aby urychleně nastínila další kroky, které hodlá podniknout v blízké budoucnosti v otázce odstranění vízové povinnosti českých občanů cestujících do Kanady. Tento problém bohužel trvá již déle než 15 měsíců a stále se jej nedaří přes značné úsilí jak české diplomacie, tak našich europoslanců vyřešit.

Dále byla podána podrobná informace k obsahu legislativního balíčku Komise k posílení koordinace hospodářské a fiskální politiky. Jde celkem o šest legislativních návrhů, přičemž čtyři se týkají fiskálních otázek včetně rozsáhlé reformy Paktu stability a růstu a dva řešení makroekonomických nerovnováh. Jejich projednávaní bude zahájeno v Radě EU a v EP v nejbližší době. Bylo vysvětleno, že o otázce zavedení sankčního režimu pro členské státy nebylo ještě definitivně rozhodnuto a že tato otázka bude znovu na agendě říjnového zasedání Evropské rady, tedy summitu šéfů států a vlád.

Europoslanci byli dále informováni o probíhající diskusi ohledně možnosti zdanění finančního sektoru. Podobu, jak by toto zdanění mohlo v budoucnu vypadat, naznačuje dokument Komise ze 7. října, který analyzuje jak možnost zavedení daně z finančních transakcí, tak daně z finančních aktivit. Pokud nakonec EU k jedné z těchto možnosti přikročí, stane se tak nejdříve v polovině roku 2011, kdy by mohl být zveřejněn legislativní návrh Komise. V této souvislosti velvyslankyně připomněla, že si ČR vyjednala výjimku pro případné zavedení takovéto daně.

U bodu ESVA velvyslankyně informovala o probíhajících výběrových řízeních na obsazení deseti seniorních pozic v ústředí ESVA a 80 míst v delegacích EU a o počtech kandidátů za ČR a zároveň zdůraznila nutnost schválení příslušných legislativních aktů EP na říjnové plenární schůzi, aby mohla být ESVA co nejdříve fakticky ustanovena. Poslanci potvrdili, že se očekává jejich schválení.

Dále byli účastníci setkání seznámeni s obsahem Vícestranné dohody proti padělání a pirátství (ACTA), k jejímuž schválení došlo v Tokiu dne 2. října. V průběhu vyjednávání této dohody panovaly v EP určité obavy ohledně transparentnosti celého vyjednávacího procesu, ale nyní byla již dohoda odtajněna. Její obsah je z pohledu ČR výrazným pokrokem vpřed a proto její schválení podporujeme.

Závěrem byl ještě ve stručnosti nastíněn harmonogram přípravy dokumentu k jednotnému vnitřnímu trhu a dalších kroků Komise v oblasti energetiky. Paní velvyslankyně především zdůraznila fakt, že se bude jednat o zásadní návrhy s dopadem na podnikatelskou sféru a proto apelovala, aby se co nejvíce českých subjektů zapojilo do nadcházejících konzultací k tomuto dokumentu Komise, jehož obsahem bude mimo jiné seznam až padesáti zvažovaných legislativních a nelegislativních opatření s dopadem na podnikatelskou sféru v jednotlivých zemích EU.

Foto: Stálé zastoupení ČR při EU