SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně seznámila europoslance s přípravou vyjednávání o rozpočtu

Kdy: 14.09.2010, Kde: Brusel

Již sedmnácté schůzky velvyslankyně Vicenové s českými europoslanci se zúčastnili i zástupci zemědělských nevládních organizací.

Stálá představitelka ČR při EU Milena Vicenová se v úterý 14. září 2010 sešla již posedmnácté s českými europoslanci. Setkání se mimořádně zúčastnil také první náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider, odpovědný mimo jiné za unijní politiku. Setkání bylo tentokrát rozděleno do dvou samostatných bloků.

V prvním bloku byli europoslanci seznámeni s pokrokem dosaženým při vytváření Evropské služby pro vnější činnost (ESVA), s harmonogramem přípravy pozic ČR k víceletému finančnímu rámci EU po roce 2013 se zaměřením na kohezní a společnou zemědělskou politiku, s očekávaným pokrokem v záležitosti vízové reciprocity mezi ČR a Kanadou a v neposlední řadě s dosaženým pokrokem na úrovni Task Force v otázce posílené ekonomické spolupráce na úrovni EU, tj. zejména spolupráce při přípravě národních rozpočtů členských zemí.

U bodu ESVA velvyslankyně informovala o probíhajících výběrových řízeních na obsazení 10 seniorních pozic v ústředí této služby a 80 míst v delegacích EU ve světě. Europoslanci se dověděli, že za Českou republiku se výběrových řízení zúčastní desítky kandidátů. Velvyslankyně Vicenová i europoslanci vyjádřili připravenost zasadit se o spravedlivé geografické zastoupení kandidátů v nově vznikajících strukturách ESVA.

Dále si europoslanci vyslechli informaci Mileny Vicenové o připravované expertní schůzce s kanadskou protistranou na téma vízové reciprocity v Praze dne 20. září 2010. ČR považuje toto jednání za klíčové s ohledem na další vývoj v této citlivé záležitosti.

Účastníci také diskutovali harmonogram příprav národních pozic ČR pro nastávající vyjednávání o víceletém finančním rámci EU po roce 2013 se zaměřením na kohezní a společnou zemědělskou politiku. Europoslanci zároveň potvrdili, že toto téma již plně rezonuje v kuloárech EP a že k přípravě stanovisek a návrhů byl v rámci EP nově zřízen zvláštní výbor SURE, který bude otázky související s budoucím víceletým finančním rámcem EU v EP zastřešovat. Všichni se shodli na tom, že je velice dobře, že ČR má v tomto zvláštním výboru svého zástupce. Je jím poslanec Hynek Fajmon.

V druhém bloku setkání pak měli europoslanci možnost diskutovat stav a alternativy vývoje českého zemědělského sektoru v souvislosti s očekávaným zveřejněním představ EK o budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU se zástupci nejdůležitějších českých agrárních nevládních organizací. Panovala jasná shoda na tom, že snahou všech zainteresovaných musí být dosažení rovných podmínek pro české zemědělce od 1. ledna 2014.

Foto: Stálé zastoupení ČR při EU