SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně seznámila europoslance s jednáním o krizovém mechanismu

Kdy: 16.11.2010, Kde: Brusel

Již devatenácté setkání Mileny Vicenové s českými členy europarlamentu se také věnovalo tématu unijního rozpočtu a patentu.

Stálá představitelka ČR při EU Milena Vicenová se v úterý 16. listopadu 2010 sešla na pravidelném setkání s českými europoslanci. Na schůzce s nimi diskutovala aktuální evropská témata v ekonomické a rozpočtové oblasti, otázku vízové reciprocity mezi ČR a Kanadou, posilování jednotného vnitřního trhu EU a další kroky v otázce patentu EU.

Dne 8. listopadu Evropská komise prezentovala dlouho očekávanou 6. zprávu o vízové reciprocitě. Ze zprávy vyplynulo, že Komise nehodlá v tento okamžik navrhovat žádná protiopatření vůči Kanadě, která v roce 2009 jednostranně zavedla vízovou povinnost pro občany ČR, pokud si to nebude přát většina členských států EU. Tento problém bohužel trvá již déle než 16 měsíců a pro Českou republiku je tento stav nepřijatelný. Velvyslankyně proto právě projednává možné změny strategie dalšího postupu.

Dále velvyslankyně zmínila také velmi aktuální záležitost ustanovení krizového mechanismu pro období po roce 2013. Jeho vznik bude vyžadovat úpravu základních Smluv EU. O modalitách případných změn Smluv se již intenzivně jedná a jak krizový mechanismus, tak případné změny Smlouvy budou předmětem náročné debaty prosincové Evropské Rady.

Sdělení Komise k revizi rozpočtu EU (tzv. budget review) z 19. října je textem k zamyšlení nad podobou finančního rámce EU po roce 2013. V době vážné hospodářské krize musí EU pečlivě zvažovat všechny výdaje ze společného rozpočtu a soustředit je co nejúčelněji na posílení své konkurenceschopnosti. Zpráva se zamýšlí i nad možnými novými zdroji rozpočtu po roce 2013. V nejbližších týdnech se politici, podnikatelé, nevládní organizace i občané ČR mohou vyjádřit k návrhům v dokumentu a tlumočit EK svoje představy o nové podobě rozpočtu po roce 2013.

S rozpočtem souvisí i pátá kohezní zpráva o uskutečňování politiky soudržnosti, kterou Komise vydala minulý týden. Účastníci debaty vyjádřili veskrze pozitivní hodnocení obsahu tohoto dokumentu z pohledu ČR, avšak podrobnější debata a analýza dopadů teprve proběhne v dalších měsících. Česko je největším příjemcem prostředků ze strukturálních fondů na obyvatele, a proto je nezbytná spolupráce všech zainteresovaných subjektů – tedy vlády, státní správy, regionů i obcí a žadatelů o financování – a sdílení informací na národní úrovni.

Účastníci debaty vyjádřili upřímné zklamání nad skutečností, že se v Radě nepodařilo schválit návrh nařízení o překladech patentů EU, který je součástí tzv. patentového balíčku. Unijní patent by přitom výrazně pomohl evropským firmám – zatímco dnes stojí získání patentu ve zhruba polovině členských zemí EU firmu kolem 20 tisíc eur, po schválení unijního patentu by to bylo kolem 6,5 tisíce eur. Možnou cestou k řešení otázky příliš vysokých nákladů na překlady patentů by mohla být aktivace institutu posílené spolupráce, tedy dohody určité skupiny členských států EU. V této věci ovšem zatím nepadlo žádné definitivní rozhodnutí a debata o způsobech řešení nastalé situace bude dále pokračovat.

Závěrem byl ještě ve stručnosti nastíněn harmonogram projednávání dokumentu Komise k jednotnému vnitřnímu trhu. Z úst paní velvyslankyní zazněl znovu apel, aby se co nejvíce českých subjektů zapojilo do nadcházejících konzultací k tomuto dokumentu Komise, jehož obsahem je mimo jiné seznam padesáti zvažovaných legislativních a nelegislativních opatření s dopadem na podnikatelskou sféru v zemích EU. Stálé zastoupení připravuje speciální webovou stránku s příslušnými odkazy.

Foto: MZV