SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně seznámila europoslance s tématy summitu EU

Kdy: 22.03.2011, Kde: Brusel

Třetímu setkání s českými europoslanci v roce 2011 dominovala témata ekonomické koordinace i vývoje v Libyi a v Japonsku.

Letošní třetí setkání stálé představitelky ČR při EU Mileny Vicenové s českými europoslanci se v úterý 22. března 2011 zaměřilo především na ekonomické a zahraničněpolitické otázky související se zasedáním Evropské rady, tedy summitu hlav států a vlád sedmadvacítky, který se v Bruselu sejde 24. a 25. března. Vedle toho proběhla debata k budoucímu směřování Evropské sousedské politiky ve světle aktuálních událostí ve Středomoří.

Zároveň velvyslankyně europoslance informovala o dalších zvažovaných krocích ČR ve věci vízové povinnosti občanů ČR při cestování do Kanady v návaznosti na nedávné schválení písemného prohlášení Evropského parlamentu a o vnitrostátních krocích ve věci 26% zdanění výnosů ze solárních energií v ČR.

Europoslanci obdrželi přehled o hlavních bodech březnového zasedání Evropské rady. Očekává se především schválení komplexního balíčku ekonomických opatření. V této souvislosti bylo zmíněno, že se Radě podařilo dosáhnout shody na legislativním balíčku šesti návrhů, jejichž cílem je posílení ekonomické spolupráce EU. Dále velvyslankyně informovala europoslance o zdrženlivém postoji ČR v otázce přistoupení k takzvanému paktu pro euro.

Ze strany našich europoslanců byla otevřena aktuální daňová témata, konkrétně pak postoje ČR k možnosti zavedení daně z finančních transakcí, zavedení společného výpočtu konsolidovaného daňového základu pro právnické osoby či k dani z příjmu právnických osob v Irsku. Evropská rada by také měla přijmout rozhodnutí ohledně ustanovení a financování Evropského stabilizačního mechanismu. Předmětem jednání Evropské rady budou i zátěžové testy bank a jednat se bude také o vývoji v Libyi a Japonsku.

Dále velvyslankyně europoslance informovala, že již od červa 2010 probíhá intenzivní debata ohledně revize Evropské sousedské politiky. Rozdělení finanční pomoci EU ve výši cca 22 mld. eur v letech 2007-2013 na její jižní (Unie pro Středomoří) a východní dimenzi (Východní partnerství) je nastaveno zhruba v poměru 1/3 na východní a 2/3 na jižní dimenzi. Toto rozdělení včetně dalších podmínek distribuce této finanční pomoci EU je nyní velice živě diskutováno v návaznosti na vývoj ve Středozemí.

Z úst řady našich europoslanců zaznívaly obavy, že tento poměr se v souvislosti s nedávnými událostmi může ještě více změnit ve prospěch jižní dimenze, což není v souladu se zahraničněpolitickými zájmy ČR. Velvyslankyně tuto záležitost označila za prioritní a sdělila, že naše diplomacie věnuje záležitosti značnou pozornost.

Závěrem velvyslankyně poděkovala europoslancům za podporu a za úsilí Zuzany Roithové, jejího týmu spolupracovníků a českých europoslanců při prosazování písemného prohlášení Evropského parlamentu na podporu České republiky pro zrušení jednostranné vízové povinnosti pro občany ČR ze strany Kanady. Ve schváleném prohlášení apeluje parlament na členské státy a EK, aby vyvíjely větší politický tlak na Kanadu a přiměly ji stanovit konkrétní termín zrušení vízového režimu pro Čechy.

Další setkání s českými europoslanci se uskuteční 19. dubna 2011.

Foto: Karel Pazderka