SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně Vicenová seznámila české regiony s přípravami budoucí kohezní politiky

Kdy: 18.02.2011, Kde: Brusel

Zástupci krajů získali informace o vývoji jednání o rozpočtu EU po roce 2013.

Témata související s budoucí finanční perspektivou Evropské unie, a zejména pak s politikou soudržnosti, dominovala dalšímu setkání, na které v pátek 18. února 2011 stálá představitelka ČR při EU Milena Vicenová pozvala zástupce českých krajů v Bruselu. V debatě, které se zúčastnili i Jiří Palán a David Jirotka ze Stálého zastoupení, došlo i na provozní aspekty působení krajů v belgické metropoli a na plánované kulturní akce.

Velvyslankyně Vicenová přítomným oznámila termíny konání letošního ročníku festivalu Jeden svět v Bruselu (17. až 26. května 2011) a Czech Street Party (17. června 2011). Se zástupci krajů byl pak diskutován jejich okruh zájmů a aktivit pro další období. Stálá představitelka vyzdvihla důležitost regionálního pohledu na otázky budoucí podoby programového období i praktických aspektů regionálního rozvoje v ČR a vyzvala v tomto ohledu k větší aktivitě ze strany krajů vůči SZ.

V další části jednání účastníci diskutovali dva hlavní okruhy, a to budoucí finanční perspektivu a kohezní politiku po roce 2013. Stálé zastoupení informovalo mimo jiné o jednáních na úrovni Rady, expertních skupin Evropské komise či na půdě Evropského parlamentu, resp. Výboru EP pro regionální rozvoj. Zástupci krajů též získali informace o aktuálním časovém harmonogramu přípravy programového období po roce 2013, dozvěděli se dále klíčová témata jednání o budoucí politice soudržnosti a poskytnuty byly též detaily příprav realizace Dunajské strategie.

Mezi další témata patřilo omezení spolufinancování ROP ze strany státního rozpočtu a povodně v roce 2010, konkrétně pak jednání o uvolnění finančních prostředků z Fondu solidarity pro ČR. Závěrem pak Stálé zastoupení informovalo o spolupráci zemí V4, a to nejen v souvislosti s vyjednáváním budoucí politiky soudržnosti a letošním 20. výročím podpisu tzv. Visegradské deklarace, ale i např. plánovaným českým předsednictvím V4.

Foto: SZEU