SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ředitel nového azylového úřadu se ujal funkce

Kdy: 03.02.2011, Kde: Valetta, Malta

První výkonným ředitelem Evropského azylového podpůrného úřadu se stal Robert Visser.

Fungování Evropského azylového podpůrného úřadu (EASO) se postupně rozbíhá. Od 1. února 2011 má tento nový úřad také prvního výkonného ředitele. Je jím Robert Klaas Visser, který po svém výběru a nominaci na prvním zasedání správní rady loni v listopadu a po úspěšném slyšení v příslušném výboru Evropského parlamentu přednesl 3. února svou inaugurační řeč členům správní Rady.

Evropský azylový podpůrný úřad byl zřízen nařízením Rady (439/2010) v rámci budování společného evropského azylového systému. Tento úřad se má zabývat všemi formami spolupráce v oblasti azylu mezi členskými státy EU.

Mezi jeho hlavní funkce bude patřit podpora praktické spolupráce, včetně shromažďování a výměny informací, aktivit souvisejících s  přesidlováním uprchlíků, podpora členským státům EU čelícím migračním tlakům a přispívání k budování společného evropského azylového systému, např. vytvořením databáze azylových nástrojů a sběrem a výměnou informací o národních legislativách. Sídlem EASO bude maltská Valetta.

Vítězný kandidát Robert Klaas Visser byl od roku 2003 generálním ředitelem pro legislativu, mezinárodní vztahy a imigraci na nizozemském ministerstvu spravedlnosti, kde rovněž zodpovídal za azylovou problematiku. Evropský azylový podpůrný úřadu vidí jako nezávislé centrum expertízy, které bude orientováno na službu členským státům. Tento nezávislý, nestranný a profesionální úřad by dle jeho vize měl podporovat solidaritu a vzájemnou důvěru mezi členskými státy a být rovněž v kontaktu s dalšími aktéry jako je Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (Frontex) a Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), stejně jako s občanskou společností.

Robert Visser si je nicméně vědom, že EASO nemá výkonnou pravomoc a že tedy jeho úkolem je podporovat ty členy EU, kteří budou rozhodovat o žádostech o mezinárodní ochranu. Vedle této činnost EASO musí tedy pokračovat i vzájemná spolupráce a podpora členských států.

V prvním roce se dle plánů svého výkonného ředitele bude EASO soustředit na několik úkolů. Prvním z nich bude přechod úspěšných pilotních projektů spolupráce mezi členskými státy v oblasti azylu na EASO. Těmi je například síť pracovníků zabývajících se informacemi o zemích původu Eurasil, Evropské azylové curriculum pro školení příslušných pracovníků azylových úřadů (EAC) a či sdílení tlumočníků mezi členskými státy. Dalšími úkoly bude rozšíření portálu na informace o zemích původu a rovněž podpora realizace řeckého azylového akčního plánu.

Za účelem rychlého zahájení činnosti jsou nyní vybíráni národní experti, které by členské státy mohly vyslat do začínajícího úřadu, stejně jako jsou nominovány osoby, ze kterých budou v případě potřeby moci být sestavovány podpůrné azylové týmy pro pomoc členským státům vystaveným mimořádnému tlaku žadatelů o mezinárodní ochranu. Právě současná naléhavá situace v Řecku si žádá rychlé zahájení alespoň některých funkcí tohoto úřadu, který má dle zřizujícího nařízení zahájit svou činnost v plném rozsahu do 19. června.

Foto: Rada EU