SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Reforma Společné zemědělské politiky

Rada pro zemědělství a rybářství se 25. června 2013 v Lucemburku dohodla na nové podobě Společné zemědělské politiky EU.

Za předpokladu konečného souhlasu Evropského parlamentu dojde k zásadní změně pravidel pro sektor zemědělství, včetně finančních podpor, na které EU ročně vynakládá zhruba 55 miliard EUR (cca 1,4 bilionu Kč).

Mezi hlavní elementy dohody patří dobrovolné tzv. „zastropování“ přímých plateb a snížení částek nad 150 tis. EUR o nejméně 5%. V roce 2019 všichni farmáři v EU obdrží alespoň 60% průměru přímých plateb v daném regionu. Mladí farmáři (do 40 let) budou mít nárok na vyšší přímé platby. Platby na plochu v nových členských zemích (SAPS) mohou tyto státy prodloužit až do roku 2020. V případě nedostatku finančních prostředků v rozpočtu EU budou kráceny přímé platby zemědělcům s výjimkou podniků, které obdrží méně než 2000 EUR. Platby spojené s produkcí (coupling) jsou zvýšeny na 13 % tzv. národní obálky a o 2% lze navýšit na podporu proteinových plodin. Pro sektor výroby vepřového masa ale tato podpora není dostupná.

Z této podpory jsou explicitně vyčleněny podniky nespjaté se zemědělstvím, jako golfové kluby, letiště či realitní kanceláře. V rámci tzv. „ozelenění“ byla plocha oblastí ekologického zájmu (EFAs) stanovena na 5 % orné půdy. Nevztahuje se ale na trvalé kultury jako sady,  a vinice a do plochy se započítávají i proteinové plodiny. Sankce za nesplnění ozelenění je nejvýše 15% z platby první rok a od třetího roku maximálně 25%. Cukerné kvóty jsou prodloužené o 2 roky do roku 2017 a ne až do 2020, jak žádal Evropský parlament.

Oblasti s přírodními omezeními budou stanoveny na základě biofyzikálních kritérií, ale až od roku 2018. Pro agro-envi-klimatická opatření & méně příznivé oblasti & investice bude v programech rozvoje venkova povinně vyčleněno alespoň 30% prostředků. Na posledním jednání s Evropským parlamentembylo dohodnuto, že finanční prvky zemědělské politiky související s víceletým finančním rámcem, jako převody mezi pilíři či „zastrojování“ plateb, budou schváleny v rámci přijetí celého sedmiletého rozpočtu EU.

Dohoda na nové podobě Společné zemědělské politiky EU je nyní hotová. Přesto se v Evropském parlamentu objevují hlasy, že o sedmiletém rozpočtu EU by se ještě mělo jednat. Lze jen doufat, že tyto hlasy nepřeváží a dosažený výsledek nebude zpochybněn.