SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sestavení Společných vyšetřovacích týmů bude snazší

Kdy: 26.02.2010, Kde: Brusel

Evropská unie má vzorovou dohodu, která usnadní spolupráci při potírání přeshraniční trestné činnosti.

V červenci 2009 odhalili policisté v  Plovdivu zločineckou organizaci padělatelů eura. Při zátazích v druhém největším bulharském městě bylo zatčeno 17 lidí a provedeno na dvacet domovních prohlídek, při kterých policisté objevili materiál a zařízení k padělání a zabavili přes 82 tisíc kusů falešných bankovek v nominálních hodnotách 100, 200 a 500 eur.

Zločinecká skupina od roku 2005 padělala eurové bankovky v celkové hodnotě 16 milionů eur, které dávala do oběhu v Belgii, Francii, Německu. Řecku, Holandsku a Španělsku. Její činnost ale dopadala na celou EU a její společnou měnu.

Úspěšný zásah by nejspíš nebyl možný nebýt úzké spolupráce policejních orgánů Bulharska a Španělska. Ty v březnu 2009 sestavily takzvaný společný vyšetřovací tým (SVT), do něhož byly zahrnuty i Eurojust (orgán EU zřízený za účelem zvýšení efektivity mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech) a Europol (organizace EU, jejímž úkolem je zefektivnit spolupráci členských zemí zejména při potírání organizované trestné činnosti).

Odhalení bulharských padělatelů je jedním z příkladů úspěšného využití společného vyšetřovacího týmu. A Unie nyní udělala další krok k tomu, aby tyto týmy byly ještě častěji využívány, a aby tak spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení k potírání trestné činnosti s přeshraničním prvkem byla ještě jednodušší.

Rada ministrů spravedlnosti totiž schválila 26. února 2010 v Bruselu usnesení o vzorové dohodě o vytvoření společného vyšetřovacího týmu. Ta by měla sjednotit praxi a usnadnit a zrychlit uzavírání dohod o vytvoření takových týmů, a tím i uspořit čas i finanční prostředky státnímu rozpočtu. Návrh během vyjednávání podporovala i Česká republika.

Právní rámec využití SVT

Právní základ pro vytváření společných vyšetřovacích týmů je zakotven v čl. 13 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské Unie z 29. května 2000 (Úmluva 2000), a dále pak v příslušném rámcovém rozhodnutí o společných vyšetřovacích týmech z 13. června 2002.

Ohledně účasti národních členů Eurojustu, popř. jejich zástupců či asistentů je vhodné poukázat i na příslušnou úpravu v novém rozhodnutí o posílení Eurojustu. Na úrovni EU bylo v roce 2003 přijato „Doporučení Rady o vzorové dohodě pro vytvoření společného vyšetřovacího týmu“. Aktuální dokument reviduje, respektive nahrazuje tuto dohodu. To předpokládá  i takzvaný Stockholmský program, tedy aktuální víceletý plán spolupráce EU v oblasti justice a vnitra..

Kdy nasadit společný tým?

Hlavním účelem založení SVT v přeshraniční spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení mezi členskými státy je  především získávání informací a důkazních materiálů o trestné činnosti, pro jejíž vyšetřování byl vytvořen. Společný vyšetřovací tým může být v praxi užitečný zejména v situacích, kdy jde o složité trestní řízení v jednom státě, a kdy se během vyšetřování prokáže, že existují vazby i na jiné státy. Jde typicky například o organizovaný zločin, obchod s lidmi či sexuální vykořisťování dětí. Uplatnění najdou SVT i pokud okolnosti případu ukazují na to, že bude nezbytná koordinace mezi vícero členskými státy zahrnutými ve vyšetřování.

Struktura modelové dohody

Díky shodě ministrů budou státy EU sestavovat dohody o SVT na základě stejné struktury. V hlavním textu dohody mají být nejdříve uvedeny a specifikovány strany předmětné dohody o vytvoření SVT. Stranami dohody se mohou stát i zástupci jiných členských států po vzájemné dohodě stávajících stran dohody. Ustanovení týkající se účasti třetích zemí, mezinárodních organizací či unijních orgánů (Eurojust, Europol, OLAF) mají být ošetřena ve zvláštní příloze k dohodě.

Ve struktuře vzorové dohody dále následuje účel SVT, který může být po dohodě specifikován, a kde se mají uvést okolnosti šetřené trestné činnosti (datum, místo, povaha). Dále se nově předpokládá možnost dohody stran na tzv. Operačním akčním plánu (OAP), který má přibližovat směry, podle nichž má být dosaženo účelu vytvořeného SVT (jde tedy v zásadě o jakýsi flexibilně pojatý plán vyšetřovacích úkonů).

Foto: Evropská komise