SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

deklarace_o_posileni_spoluprace_zemi_v4
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Setkání ministrů pro výzkum zemí V4

Dne 9. prosince 2013 se na pozvání současného maďarského předsednictví Visegrádské čtyřky (V4) uskutečnilo v Budapešti jednání ministrů zemí V4 zodpovědných za výzkum. Ministři na okraj jednání podepsali prohlášení k budoucí posílené spolupráci v Evropském výzkumném prostoru.

Hlavními tématy jednání ministrů zemí Visegradské čtyřky tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska byla otázka zajištění větší účasti zemí V4 v příštím rámcovém programu pro výzkum a inovace v tzv. Horizontu 2020, problematika S3 strategií („smart specialization strategy“) a spolupráce zemí V4 s USA.

Budapešťské jednání vedl státní tajemník pro národní ekonomiku Maďarska Zoltán Cséfalvay, dále se jej zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. Dalibor Štys, polská ministryně pro vysoké školství a výzkum, paní Lena Kolarska-Bobinska a slovenský ministr vzdělávání, vědy, výzkumu a sportu, pan Dušan Čaplovič.

Ministři se věnovali tématům jako zajištění větší úspěšnosti zemí V4 v příštím rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizontu 2020, otázce synergií Horizontu 2020 se strukturálními fondy, využití a udržitelnost velkých výzkumných infrastruktur vybudovaných z prostředků současných operačních programů, etc. Zmíněny byly některé nové nástroje v rámci Horizontu 2020 zaměřené na zajištění širší účasti méně aktivních členských států rámcového programu a otázka zapojení průmyslu včetně malých a středních podniků. Ministr Štys uvedl, že Česká republika má se zapojením průmyslu do rámcového programu dobré zkušenosti a navrhl možnost uspořádání semináře k této problematice v ČR. Ministři se shodli na tom, že společným problémem zemí V4 je velká koncentrace výzkumných aktivit v hlavních městech, kde je však omezená možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů.

V otázce S3 strategií panovala shoda na potřebě vyjasnění cílů a implementace S3 strategií a potřeba vzájemné informovanosti a předávání zkušeností mezi zeměmi V4. Polská ministryně Kolarska-Bobinska navrhla možnost uspořádání semináře k S3 strategiím v Polsku.

Ministři zemí V4 zdůraznili zájem na spolupráci a posílení společných aktivit s USA na poli výzkumu. Jedním z možných řešení je identifikace společných prioritních témat spolupráce zemí V4 a Spojených států, případně vytvoření společné styčné kanceláře, která by poskytovala informační servis všem zemím V4.

Na závěr podepsali ministři společnou deklaraci o posílení spolupráce zemí V4 v Evropském výzkumném prostoru.